Dimitris Dimitriadis, președintele Secțiunii pentru relații externe

Noua agendă transatlantică se află în prezent în centrul agendei politice a tuturor instituțiilor europene. Comitetul nostru, în special Secțiunea pentru relații externe, împărtășește pe deplin această abordare, după cum o demonstrează recenta ședință a Comitetului de monitorizare a relațiilor transatlantice, care a reunit invitați de prim rang care au subliniat importanța unui dialog solid și consistent cu societatea civilă, precum și declarația președintelui CESE și declarația mea privind alegerile din SUA din 2020, exprimând speranța unui parteneriat puternic în confruntarea cu provocările globale.

Uniunea Europeană este și va fi întotdeauna un partener și aliat puternic al Statelor Unite și vom fi bucuroși să ne angajăm din nou într-un dialog productiv și fructuos cu privire la toate aspectele care au fost blocate în timpul administrației anterioare.

Prin urmare, sprijin domeniile identificate pentru o potențială cooperare mai strânsă (colaborarea pentru o lume mai sănătoasă – COVID-19 și dincolo de pandemie, colaborarea pentru protejarea planetei și a prosperității noastre; colaborarea în domeniul tehnologiei, al comerțului și al standardelor; și, nu în ultimul rând, colaborarea în vederea unei lumi mai sigure, mai prospere și mai democratice); am convingerea că un dialog cuprinzător cu societatea civilă și relațiile interpersonale vor juca un rol esențial în atingerea acestor obiective. Desigur, obiectivele menționate mai sus includ și principiile multilateralismului și structurile internaționale la care am contribuit împreună.

Comitetul nostru, în calitate de reprezentanți ai organizațiilor societății civile europene, și în special președintele Comitetului de monitorizare a relațiilor transatlantice, dl Christian Moos, și cu mine, în calitatea mea de președinte al Secțiunii pentru relații externe, ne menținem angajamentul și hotărârea de a consolida punțile peste Atlantic.