Išorės santykių skyriaus pirmininkas Dimitris Dimitriadis

Naujoji transatlantinė darbotvarkė šiuo metu yra pagrindinis visų Europos institucijų politinės darbotvarkės elementas. Mūsų Komitetas, visų pirma Išorės santykių skyrius, tam visiškai pritaria. Tai parodė neseniai vykęs Transatlantinių santykių tęstinio darbo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo labai svarbūs svečiai, kurie pabrėžė tvirto ir solidaus pilietinės visuomenės dialogo svarbą, ir EESRK pirmininko deklaracija bei mano pareiškimas dėl 2020 m. JAV prezidento rinkimų, kuriuose išreiškiama viltis, kad bus užmegzta tvirta partnerystė sprendžiant pasaulines problemas.

Europos Sąjunga yra ir visada bus tvirta JAV partnerė ir sąjungininkė, ir mes tikimės atkurti produktyvų ir vaisingą dialogą visais klausimais, užstrigusiais ankstesnėje administracijoje.

Todėl aš pritariu toms sritims, kuriose, kaip nustatyta, galimas glaudesnis bendradarbiavimas (bendradarbiavimas siekiant sveikesnio pasaulio – kalbant apie COVID-19 ir ne tik; bendradarbiavimas siekiant apsaugoti mūsų planetą ir mūsų gerovę; bendradarbiavimas technologijų, prekybos ir reglamentavimo srityse; ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – bendradarbiavimas kuriant saugesnį, labiau klestintį ir demokratišką pasaulį). Esu įsitikinęs, kad norint pasiekti šiuos tikslus būtinas tvirtas dialogas su pilietine visuomene ir tvirti tarpusavio santykiai. Žinoma, pirmiau minėti tikslai apima daugiašališkumo principus ir tarptautines struktūras, kurias mes kartu padėjome sukurti.

Mūsų Komitetas, kaip Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovas, ypač mūsų Transatlantinių santykių tęstinio darbo komiteto pirmininkas Christianas Moosas ir aš, kaip Išorės santykių skyriaus pirmininkas, esame pasiryžęs stiprinti tiltus per Atlantą.