Av Dimitris Dimitriadis, ordförande för sektionen för yttre förbindelser

Den nya transatlantiska agendan står för närvarande högt på dagordningen för alla EU-institutionerna. Det gäller även vår kommitté, och i synnerhet sektionen för yttre förbindelser. Detta har demonstrerats genom det sammanträde som nyligen hölls i vår uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser, med mycket framstående gäster som betonade vikten av en robust och stabil dialog med det civila samhället, och av EESK:s ordförandes förklaring och mitt uttalande om USA-valet 2020, där vi uttryckte en förhoppning om ett starkt partnerskap för att möta globala utmaningar.

EU är, och kommer alltid att vara, en stark partner och allierad till USA, och vi ser fram emot att än en gång delta i en produktiv och givande dialog om alla de frågor som var blockerade under den tidigare administrationen.

Därför stöder jag de områden som identifierats för ett potentiellt mer omfattande samarbete (samarbete för en sundare värld – covid-19 och tiden därefter; samarbete för att skydda vår planet och vårt välstånd; samarbete inom teknik, handel och standarder; och sist, men inte minst, samarbete för en säkrare, mer välmående och demokratisk värld), och anser att en stark dialog med det civila samhället samt personliga kontakter spelar en avgörande roll för att uppnå dessa mål. De mål som nämns ovan omfattar givetvis de principer om multilaterism och de internationella strukturer som vi hjälpts åt att bygga upp.

Vår kommitté, som företrädare för det civila samhällets organisationer, och i synnerhet ordföranden för vår uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser, Christian Moos, och jag själv i min roll som ordförande för sektionen för yttre förbindelser, förblir engagerade i och fast beslutna att stärka förbindelserna över Atlanten.