από τον Δημήτρη Δημητριάδη, πρόεδρο του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις»

Το Νέο Διατλαντικό Θεματολόγιο αποτελεί επί του παρόντος πρωταρχική προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η ΕΟΚΕ, και ιδίως το τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις», συμπλέει σε μεγάλο βαθμό με αυτήν την προτεραιότητα, όπως κατέδειξε η πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ, στην οποία συμμετείχαν εξέχοντες προσκεκλημένοι που τόνισαν τη σημασία του ισχυρού και αταλάντευτου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και η δήλωση τόσο της Προέδρου της ΕΟΚΕ όσο και η δική μου δήλωση σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές του 2020 στην οποία εκφράζεται η ελπίδα για μια ισχυρή εταιρική σχέση εστιασμένη στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα συνεχίσει να είναι πάντοτε ισχυρή εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μετά χαράς θα συμμετάσχουμε και πάλι σε εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο σχετικά με όλα τα ζητήματα που είχαν «παγώσει» κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, επικροτώ τους τέσσερις τομείς που προσδιορίστηκαν για δυνητική στενότερη συνεργασία (συνεργασία για έναν υγιέστερο κόσμο –νόσος COVID-19 και πέραν αυτής· συνεργασία για την προστασία του πλανήτη μας και την ευημερία· συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας, του εμπορίου και των προτύπων· και, τέλος, συνεργασία για έναν ασφαλέστερο, πιο ευημερούντα και περισσότερο δημοκρατικό κόσμο) και πιστεύω ότι ο ισχυρός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι προαναφερθέντες στόχοι περιλαμβάνουν φυσικά τις αρχές της πολυμερούς προσέγγισης και τις διεθνείς δομές, στην υλοποίηση των οποίων συμβάλαμε από κοινού.

Η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και, ειδικότερα, ο πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις» κ. Christian Moos και εγώ ο ίδιος, ως πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις», παραμένουμε προσηλωμένοι και αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διατλαντικές γέφυρες.