Za silné partnerství mezi EU a USA

Předseda sekce Vnější vztahy Dimitris Dimitriadis

Nová translatlantická agenda je v současné době ústředním bodem politického programu všech evropských institucí. To do značné míry platí i pro náš Výbor, a zejména pak pro sekci Vnější vztahy. Důkazem je jak nedávná schůze našeho monitorovacího výboru Transatlantické vztahy, které se zúčastnili velmi významní hosté, jež zdůraznili význam intenzivního a stabilního dialogu s občanskou společností, tak i prohlášení předsedkyně EHSV i mé vlastní, jež jsem vydal v reakci na volby v USA v roce 2020 a ve kterém jsem vyjádřil naději na silné partnerství při řešení globálních výzev.

Evropská unie je a vždy bude silným partnerem a spojencem Spojených států a my rádi opět navážeme produktivní a plodný dialog o všech otázkách, které byly za předchozí americké vlády zablokovány.

Podporuji proto oblasti, v nichž by bylo možné rozvíjet užší spolupráci (společné úsilí o zdravější svět, a to jak během pandemie COVID-19, tak i po ní, spolupráci na ochraně naší planety a prosperity, spolupráci v oblasti technologií, obchodu a norem a v neposlední řadě i spolupráci v zájmu bezpečnějšího, a demokratičtějšího světa, jež se bude těšit větší prosperitě). Jsem přesvědčen, že klíčovou úlohu při dosahování těchto cílů budou hrát stabilní dialog s občanskou společností a mezilidské vztahy. Zmíněné cíle samozřejmě zahrnují zásady multilateralismu a mezinárodní struktury, které jsme společně pomohli vybudovat.

Náš Výbor coby zástupce evropských organizací občanské společnosti, a zejména předseda našeho monitorovacího výboru Transatlantické vztahy Christian Moos i já osobně jako předseda sekce Vnější vztahy jsme i nadále pevně odhodláni posilovat transatlantické vazby.