Európska komisia svojimi najnovšími iniciatívami na reguláciu digitálnych služieb a trhov zabezpečí, že poskytovatelia prevezmú zodpovednosť za služby, ktoré ponúkajú, a že digitálni giganti nevnútia európskym trhom vlastné pravidlá, oznámila výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV.

Akt Európskej komisie o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch, ktoré boli uverejnené 15. decembra, pomôžu európskej demokracii dobehnúť uplynulých dvadsať rokov digitálneho rozvoja a vymedziť, ako by sa mali poskytovať digitálne služby a ako by mali fungovať digitálne trhy, uviedla podpredsedníčka Vestagerová na plenárnom zasadnutí EHSV počas diskusie na tému Európa pripravená na digitálny vek.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng zdôraznila, že digitálna transformácia sa spolu s ekologickou transformáciou stala dôležitejšou než kedykoľvek predtým ako jeden z dvoch základných pilierov, na ktorých spočíva zotavenie sa Európy z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Citovala pri tom nedávnu štúdiu, v ktorej sa odhaduje, že kumulatívny dodatočný príspevok nových digitálnych technológií k HDP by do roku 2030 mohol v EÚ dosiahnuť 2,2 bilióna EUR, čo je ekvivalent kombinovaného HDP Španielska a Holandska za rok 2019.

„Potrebujeme európsky prístup k digitalizácii, ktorej stredobodom sú ľudia. Bez dôvery občanov a podnikov nebudeme schopní využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Na tento účel je dôležité vybudovať skutočný európsky dátový priestor, v ktorom budú chránené naše údaje a zabezpečí sa súkromie a sebaurčenie. Musíme tiež budovať technologickú suverenitu EÚ a súčasne zachovať globálny digitálny obchod,“ konštatovala Christa Schweng.

Margrethe Vestagerová načrtla kľúčové prvky digitálnej stratégie Komisie, jej zameranie na využívanie súkromných investícií, jej spoliehanie sa na hlavné iniciatívy (v oblasti digitálnych zručností, digitálnych verejných služieb a kybernetickej bezpečnosti) a budovanie a zavádzanie digitálnych kapacít.

„Akt o digitálnych službách teraz zabezpečí, že poskytovatelia digitálnych služieb prevezmú zodpovednosť za služby, ktoré poskytujú. Zároveň umožní obnoviť dôveru,“ objasnila podpredsedníčka Komisie. „Problémom je nezákonný online obsah a produkty nespĺňajúce pravidlá, ktoré platia pre materiálne výrobky. Oba problémy treba vyriešiť a malo by sa to urobiť na európskej úrovni.“

„Akt o digitálnych trhoch odkazuje obrím spoločnostiam: samozrejme môžete podnikať v Európe, ste tu vítaní, doprajeme vám úspech, ale keď na trhu dosiahnete takúto významnú pozíciu, existujú určité pravidlá, čo sa smie a čo nie, aby sa zachovala korektná hospodárska súťaž a zaistili čo najlepšie služby spotrebiteľom“ dodala a zhrnula: „Ide tu v zásade o to, že trh by mal slúžiť nám ako spotrebiteľom a že požadujeme technológiu, ktorej môžeme skutočne dôverovať.“ (dm)