Οι πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και αγορών θα διασφαλίσουν ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν και ότι οι ψηφιακοί κολοσσοί δεν επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες στις ευρωπαϊκές αγορές, δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Δεκέμβριο.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος περί ψηφιακών αγορών, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου, ορίζουν τον τρόπο παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών και τη λειτουργία των ψηφιακών αγορών και θα συμβάλουν ώστε η ευρωπαϊκή δημοκρατία να συμβαδίσει με τα τελευταία είκοσι χρόνια ψηφιακής εξέλιξης, δήλωσε η κ. Vestager κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι πλέον πιο σημαντική παρά ποτέ και αποτελεί, μαζί με την πράσινη μετάβαση, μία από τις δύο βασικές συνιστώσες της ανάκαμψης της Ευρώπης από την κρίση της νόσου COVID-19.

Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη σύμφωνα με την οποία, έως το 2030, η σωρευτική πρόσθετη συνεισφορά των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στο ΑΕγχΠ θα μπορούσε να ανέλθει σε 2,2 τρισ. ευρώ στην ΕΕ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό ΑΕγχΠ της Ισπανίας και των Κάτω Χωρών για το 2019.

Η κ. Schweng δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ψηφιοποίησης. Χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση. Προς τούτο, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί ένας πραγματικός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων, στον οποίο θα προστατεύονται τα δεδομένα μας και θα διασφαλίζεται η ιδιωτική ζωή και η αυτοδιάθεση. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθειες για τη διατήρηση του παγκόσμιου ψηφιακού εμπορίου».

Η κ. Vestager παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της ψηφιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: εστίαση στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και σε εμβληματικές πρωτοβουλίες (ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και κυβερνοασφάλεια) και ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων.

Τώρα «ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα διασφαλίσει την ανάληψη ευθύνης από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», δήλωσε η κ. Vestager. «Το πρόβλημα έγκειται στο περιεχόμενο και στα προϊόντα που διατίθενται παράνομα στο Διαδίκτυο, χωρίς να ανταποκρίνονται στους κανόνες που ισχύουν για τα υλικά προϊόντα. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί, και μάλιστα σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

Η κ. Vestager ανέφερε επίσης ότι «ο νόμος περί ψηφιακών αγορών θα μεταφέρει στις επιχειρήσεις κολοσσούς το εξής μήνυμα: είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτες να διεξάγετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στην Ευρώπη και χαιρετίζουμε την επιτυχημένη πορεία σας, αλλά όταν αναλαμβάνετε «ρόλο φύλακα» υπάρχει ένας κατάλογος ορθών και μη ορθών πρακτικών που πρέπει να ακολουθείτε για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η κυριότερη επισήμανση εν προκειμένω συνίσταται στο γεγονός ότι η αγορά πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία των καταναλωτών και ότι επιθυμούμε τεχνολογίες που να μπορούμε πραγματικά να εμπιστευτούμε». (dm)