#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Je načase, aby naše demokracie dostihla technologii

„Nejnovější iniciativy Evropské komise v oblasti regulace digitálních služeb a trhů zajistí odpovědnost poskytovatelů za jimi nabízené služby. Zajistí také, že digitální obři nebudou na evropských trzích diktovat svá vlastní pravidla,“ řekla na prosincovém plenárním zasedání EHSV výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager.

„Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích, které Evropská komise zveřejnila 15. prosince, pomohou evropské demokracii, aby dohnala posledních dvacet let digitálního rozvoje, a určí, jakým způsobem by měly být poskytovány digitální služby a fungovat digitální trhy,“ uvedla Margrethe Vestager v rámci plenárního zasedání EHSV během debaty na téma „Evropa připravená na digitální věk“.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng zdůraznila, že digitální transformace se stala důležitější než kdy dříve, neboť je spolu s ekologickou transformací jedním ze dvou stavebních kamenů evropského oživení po krizi COVID-19.

Předsedkyně EHSV citovala z nedávné studie, v níž se odhaduje, že by kumulativní dodatečný přínos nových digitálních technologií k HDP mohl do roku 2030 dosáhnout v EU 2,2 bilionu EUR, což odpovídá HDP Španělska a Nizozemska za rok 2019 dohromady.

Christa Schweng pokračovala: „Potřebujeme evropský, na člověka zaměřený přístup k digitalizaci. Bez důvěry občanů a podniků nebudeme moci využít příležitostí, které digitalizace nabízí. Za tímto účelem je důležité vytvořit skutečný evropský datový prostor, v němž budou chráněny naše údaje a bude zaručeno soukromí a informační autonomie. Musíme rovněž vybudovat technologickou suverenitu EU a současně zachovat globální digitální obchod.“

Margrethe Vestager informovala o klíčových prvcích digitální strategie Komise, jejím zaměření na využívání soukromých investic, o tom, že se spoléhá na stěžejní iniciativy (k digitálním dovednostem, digitálním veřejným službám a kybernetické bezpečnosti) a budování a využívání digitálních kapacit.

„Akt o digitálních službách nyní zaručí, že poskytovatelé digitálních služeb ponesou odpovědnost za služby, které poskytují, a budou za ně moci být postihováni a že bude možné obnovit důvěru,“ dodala. Problémem jsou ilegální on-line obsah a produkty, které nesplňují pravidla, jež máme pro fyzické výrobky. Oba tyto problémy je nutné napravit, a to na evropské úrovni.“

„Akt o digitálních trzích,“ připomněla dále, „dá digitálním obrům na vědomí: chcete-li v Evropě podnikat a být úspěšní, jste vítáni s otevřenou náručí, máme však seznam toho, co dělat a co nedělat, když dosáhnete tak vlivného postavení, a to proto, aby nezanikla spravedlivá hospodářská soutěž a byla spotřebitelům co neprospěšnější. Zásadní myšlenkou v této souvislosti je to, že trh by měl sloužit nám, spotřebitelům, a že chceme technologii, které můžeme skutečně důvěřovat.“ (dm)