Europeiska kommissionens senaste initiativ för att reglera digitala tjänster och marknader kommer att sörja för att leverantörerna tar ansvar för de tjänster de erbjuder och att digitala jättar inte tillämpar sina egna regler på EU:s marknader, sade kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager vid EESK:s plenarsession i december.

Europeiska kommissionens lagar om digitala tjänster och digitala marknader, som lades fram den 15 december, kommer att hjälpa den europeiska demokratin att komma ikapp de senaste tjugo årens digitala utveckling och fastställa hur digitala tjänster bör tillhandahållas och hur digitala marknader ska fungera. Det framhöll Margrethe Vestager under en debatt om Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern vid EESK:s plenarsession.

EESK:s ordförande, Christa Schweng, betonade att den digitala omställningen har blivit viktigare än någonsin som en av Europas två byggstenar i samband med återhämtningen från covid-19-krisen, tillsammans med den gröna omställningen.

EESK:s ordförande citerade en färsk studie där det uppskattas att det kumulativa extra BNP-bidraget från ny digital teknik till 2030 skulle kunna uppgå till 2,2 biljoner euro i EU, vilket motsvarar Spaniens och Nederländernas totala BNP för 2019.

”Vi behöver en europeisk, människocentrerad strategi för digitaliseringen”, menade Christa Schweng. ”Utan medborgarnas och företagens förtroende kommer vi inte att kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Därför är det viktigt att bygga upp ett verkligt europeiskt dataområde för att skydda våra uppgifter och garantera integritet och självbestämmande. Vi måste även bygga upp EU:s tekniska suveränitet samtidigt som vi upprätthåller den globala digitala handeln.”

I sitt anförande redogjorde Margrethe Vestager för huvudpunkterna i kommissionens digitala strategi, dess fokus på mobilisering av privata investeringar, dess utgångspunkt i flaggskeppsinitiativ (om digitala färdigheter, digitala offentliga tjänster och cybersäkerhet) samt upp- och utbyggnaden av digital kapacitet.

”Lagen om digitala tjänster kommer nu att sörja för att leverantörerna av digitala tjänster tar ansvar och kan hållas ansvariga för de tjänster de erbjuder samt att förtroendet kan återuppbyggas”, framhöll Margrethe Vestager. ”Problemet är olagligt innehåll och olagliga produkter på nätet som inte lever upp till de regler som vi har för fysiska produkter. Detta bör lösas och det bör ske på europeisk nivå.”

”Lagen om digitala marknader”, tillade hon, ”kommer att ge följande besked till jättarna: ni är mer än välkomna att göra affärer i Europa, ni får gärna vara framgångsrika, men det finns en lista över vad som är rätt och fel när ni når ställningen som grindvakt. Det är för att rättvis konkurrens ska råda och tjäna medborgarna på bästa möjliga sätt. Den springande punkten här är att marknaden bör tjäna oss konsumenter och vi vill ha teknik som vi verkligen kan lita på.” (dm)