Kategória „Poľnohospodári“

This page is also available in

Kategória „Poľnohospodári“ má v súčasnosti členov zo skupiny Rozmanitá Európa a zo skupiny Zamestnávatelia. Členovia tejto kategórie zastupujú poľnohospodársky, agropotravinársky a lesohospodársky sektor.

Jej hlavnou úlohou je zapájať sa do širokej otvorenej diskusie o postavení a politickej línii sektorov primárnej výroby v EÚ. Mnohí z členov tejto kategórie sú zástupcovia organizácií poľnohospodárov a majiteľov lesov. Snažia sa poskytovať a vymieňať si aktuálne informácie o svojich konkrétnych sektoroch v domovských krajinách, ako aj zdôrazňovať a skúmať rôzne podmienky, ktoré v rámci nich existujú.

Kategória taktiež vypracúva pozície o kľúčových cieľoch politiky EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, najmä so zreteľom na reformy v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kategória kladie veľký dôraz na spoluprácu medzi sektorovými organizáciami v samotnom výbore a snaží sa zintenzívniť spoluprácu medzi skupinami výboru a taktiež sa domnieva, že je dôležité posilňovať koordináciu medzi organizáciami na úrovni EÚ a inštitúciami EÚ.

Keďže sa nazdáva, že otázky súvisiace s poľnohospodárstvom a potravinami sa týkajú všetkých záujmových skupín zastúpených vo výbore, kategória nadviazala užšie vzťahy so spotrebiteľmi a organizáciami zastupujúcimi spotrebiteľov, najmä prostredníctvom doplnkových činností s kategóriou „Spotrebitelia a životné prostredie.“

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Rozmanitá Európa.