Činnosť občianskej spoločnosti

Európsky hospodársky a sociálny výbor prispôsobil svoj program a harmonogram zasadnutí s ohľadom na vojnu, ktorá prebieha na Ukrajine. Sekcie EHSV organizujú diskusie so zástupcami ukrajinskej občianskej spoločnosti a odborníkmi v tejto oblasti o možných budúcich scenároch a hospodárskych, sociálnych, politických a kultúrnych dôsledkoch, ako aj o vplyve vojenskej agresie na Ukrajine na obyvateľstvo.