Platforma societății civile UE-Ucraina

This page is also available in

Capitolele de politică ale Acordului de asociere UE-Ucraina au fost semnate la 21 martie 2014, iar restul secțiunilor – la 27 iunie 2014. Părți importante din acord, excluzând în special partea privind comerțul, au fost aplicate în mod provizoriu începând cu 1 noiembrie 2014; aplicarea provizorie a dispozițiilor din acord privind comerțul a început la 1 ianuarie 2016. Acordul va intra pe deplin în vigoare după ce va fi ratificat de toate statele membre ale UE.

Dispozițiile instituționale, generale și finale ale Acordului de asociere al UE cu Ucraina (articolul 469) prevăd instituirea unei platforme a societății civile, însărcinată cu organizarea de reuniuni periodice ale reprezentanților societății civile din ambele părți, „cu scopul de a-i informa pe acești reprezentanți și a culege opiniile lor cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord”. Astfel, platforma completează organismele politice existente în cadrul Acordului de asociere UE-Ucraina și permite organizațiilor societății civile ale ambelor părți să monitorizeze punerea în aplicare a procesului din perspectiva societății civile și să-și elaboreze recomandările pentru autoritățile relevante.

Componența Platformei societății civile UE-Ucraina este prevăzută la articolul 469: „Aceasta este compusă din membri ai Comitetului Economic și Social European (CESE), pe de o parte, și din reprezentanți ai societății civile din Ucraina, pe de altă parte.”

Platforma a fost instituită la 16 aprilie 2015 și cuprinde un număr de membri pentru fiecare parte. Din partea UE, aceasta include membri ai CESE și observatori permanenți din cadrul rețelelor societății civile europene (Eurochambres, BusinessEurope, CES, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe și Forumul societății civile al Parteneriatului estic).

Platforma poate face recomandări Consiliului de asociere (la nivel ministerial); totodată, Consiliul de asociere (la nivel de înalți funcționari) și Comitetul parlamentar de asociere sunt obligate să organizeze contacte periodice cu reprezentanții acesteia, pentru a lua notă de punctele lor de vedere cu privire la îndeplinirea obiectivelor Acordului de asociere (articolul 470).