Comitetul de monitorizare UE-Regatul Unit

This page is also available in

Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2021. Până atunci, organul Comitetului Economic și Social European responsabil de monitorizarea procesului de negociere cu Regatul Unit și de pregătirea unui dialog cu societatea civilă post-Brexit cu omologii din Regatul Unit a fost Grupul de monitorizare privind Brexitul. Asumându-și rolul de monitorizare și acționând ca punte de legătură cu societatea civilă din Regatul Unit, CESE a decis să înființeze Comitetul de monitorizare UE-Regatul Unit pentru a continua activitatea Grupului de monitorizare privind Brexitul, în special prin promovarea relațiilor cu societatea civilă din Regatul Unit.

Deși încheierea acordului comercial și de cooperare a evitat un scenariu fără acord, relațiile dintre UE și Regatul Unit rămân problematice. Oricum ar sta lucrurile, societatea civilă din UE joacă și va continua să joace un rol important în (re)construirea de punți între UE și Regatul Unit.

Natura specială a relației și gama largă de aspecte care țin de competența comitetului menționat necesită un exercițiu de stabilire a priorităților, dar obiectivele generale sunt destul de clare:

  • construirea și promovarea unor relații strânse cu actorii-cheie ai relațiilor dintre UE și Regatul Unit, în special reconstruirea de punți cu organizațiile societății civile din Regatul Unit, făcând apel la activități de informare și la o comunicare solidă;
  • asigurarea legăturii cu principalele instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul), precum și cu actorii instituționali ai Regatului Unit (misiunea Regatului Unit la Bruxelles, camerele Parlamentului din Regatul Unit, administrațiile descentralizate);
  • monitorizarea punerii în aplicare a celor mai relevante acorduri dintre UE și Regatul Unit, în special a Acordului de retragere dintre UE și Regatul Unit și a Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord;
  • monitorizarea altor acorduri și a potențialelor domenii de cooperare;
  • monitorizarea oricărui element al noii relații dintre UE și Regatul Unit care are o importanță deosebită pentru societatea civilă;
  • centralizarea feedback-ului CESE cu privire la aspectele relevante ale relației dintre UE și Regatul Unit.