AKP i Afryka

This page is also available in:

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

 • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
 • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
 • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

 • ACP
  -

  Under the auspices of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS)-European Union relations, the European Economic and Social Committee (EESC) organises regular consultation meetings with ACP and EU economic and social stakeholders, including representatives of civil society originating from the 79 ACP countries.

 • This meeting is opportunity to take stock of the EU-Africa comprehensive agenda and strategy, the role of the organised civil society and social partners and the cooperation on development in the new negotiated partnership agreement between the EU and the organisation of ACP states as well as to prepare the 29th meeting of the ACP-EU economic and social interest groups. 

 • The Meeting of the ACP-EU Follow-up Committee will virtually take place on 2 March 2021, 9.30 - 12.30 a.m. Brussels time.

  This meeting will be the opportunity to welcome the delegates to the new mandate (2021-2013) of this ACP-EU Follow-up Committee.  

   

 • INTERACTIO-7th Meeting of the representatives of African and EU economic and social stakeholders

  Due to COVID-19 pandemic, the Seventh meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network originally scheduled in 2020 had been postponed to 2021.

  The EESC proposes holding the Seventh meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network at the EESC building in Brussels, on 2 March 2021, from 2.30 to 6.15 pm

  The meeting will be held virtually from the EESC building in Brussels. The system INTERACTIO will used as it allows simulations interpretation in EN, ES FR and PT, which is the linguistic regime applied to EESC regular activities with Africa, the Caribbean and Pacific (ACP). 

   

 • The Meeting of the Follow-up Committee ACP-EU will virtually take place on 14 December 2020, 5-7 p.m. Brussels time, which is 4-6 p.m. G.M.T., 12 a.m.-5 p.m. in Trinidad and Tobago, 7-9 p.m. in Nairobi or 4-6 a.m. in Suva (Fiji).

  This meeting will be the opportunity to properly say good-bye and thank our delegates for the good cooperation during the 2018-2020 period, before the EESC launches call for the nomination of new delegates.

 • -

  Meeting of the Follow-up Committee ACP-EU

 • -

  The EESC  organised a regional seminar in Eastern and Southern Africa, which comprises the Indian Ocean islands (Comoros, Madagascar, Mauritius and Seychelles), countries from the Horn of Africa (Djibouti, Ethiopia, Eritrea and Sudan) and some countries of Southern Africa (Malawi, Zambia and Zimbabwe).

  The regional seminar took place in Mauritius, on 21-22 November 2019.

   


   

   

 • -

  The sixth meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network took place in Brussels, Belgium, on 3 and 4 July 2019. A political declaration was adopted by the network to be addressed to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the African Union.

 • -
  Hotel Safari - Windhoek (Namibia), 8-9 November 2018

  On the basis of the Cotonou agreement, the European Economic and Social Committee (EESC) is mandated to organise consultation sessions and meetings of ACP-EU economic and social interest groups in order to voice these actors' views on the ACP-EU partnership and foster cooperation between civil society organisations.

  Within this framework, the EESC organises regional seminars every year in one of the ACP regions.

  This year, the EESC is organising a regional seminar in Windhoek (Namibia) on 8-9 November 2018.

 • The EU-Africa economic and social stakeholders' network will first deal with the up-coming EU-Africa Action Plan for the period 2018-2020. The annual meeting will specifically address migration and economic issues, focusing on the implications for young people. The youth focus is essential as young people clearly represent an increasingly important proportion of African populations. Moreover, youth unemployment in both Africa and Europe is a shared concern of economic and social actors. It is helping to feed migration flows, especially for young Africans who are facing a lack of prospects.