AKP i Afryka

This page is also available in

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

  • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
  • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
  • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

Displaying 21 - 30 of 105

Pages

17/05/2017
Press Release
Reference number: 
24/2017

The EESC held the 28th Meeting of Economic and Social Interest Groups of the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of states and EU countries in Brussels on 15-16 May. Trade relations, the new European consensus for development, prevention and reduction of food loss and waste, industrialisation as a development driver, and the future of EU relations with ACP countries were the five main themes of the conference, as outlined in a jointly accepted declaration ...

08/07/2016
Press Release
Reference number: 
47/2016

After the COP21 in Paris came up with a number of financial commitments by all sorts of national and international donors, EU and African socio-economic stakeholders gathering in Nairobi called for better information on and access to climate-mitigation funding. Members of ...

26/05/2016
Press Release
Reference number: 
38/2016

The EESC calls for new EU-ACP partnership that puts civil society in the driving seat. During its Plenary session today, the EESC put forward recommendations on how EU trade, aid and development mechanisms should be reshaped to be more effective in dealing with current and future challenges in relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. These recommendations will influence the new framework that will replace the current Cotonou Partnership Agreement (CPA), signed by 79 ACP countries and the EU and due to expire in February 2020. Despite some ...

 

Event
The AU-EU partnership for a sustainable future

The European Economic and Social Committee (EESC) organises regular consultations of the European Union‑Africa Economic and Social Stakeholders' Network, which gathers representatives of organised civil society (employers and chambers of commerce, employees and trade unions, cooperatives, farmers' organisations, consumers' organisations, NGOs, etc.) from both continents.

The 8th meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network will take place in Brussels, Belgium, on 28-29 June 2023, at EESC premises, with the participation of African Union Economic, Social and Cultural Council (AU ECOSOCC).

28/06/2023 29/06/2023
Event

Being the first in-person meeting since the irruption of COVID-19 pandemic, Delegates from Africa, the Caribbean and Pacific and EESC Members are gathering in the context of the pending signature of the Partnership Agreement between the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS).

23/06/2022 24/06/2022
Event

Under the auspices of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS)-European Union relations, the European Economic and Social Committee (EESC) organises regular consultation meetings with ACP and EU economic and social stakeholders, including representatives of civil society originating from the 79 ACP countries.

16/12/2021 17/12/2021
ACP
Event

This meeting is opportunity to take stock of the EU-Africa comprehensive agenda and strategy, the role of the organised civil society and social partners and the cooperation on development in the new negotiated partnership agreement between the EU and the organisation of ACP states as well as to prepare the 29th meeting of the ACP-EU economic and social interest groups. 

20/09/2021

Pages