Europejska inicjatywa obywatelska: w dziesiątą rocznicę EKES pragnie zwiększyć jej oddziaływanie

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

Z okazji Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2022, którego gospodarzem 2 czerwca był EKES, prelegenci i aktywiści podkreślili, że europejska inicjatywa obywatelska o większym oddziaływaniu będzie również bardziej popularna.

EKES obchodził dekadę europejskiej inicjatywy obywatelskiej, organizując wydarzenie podsumowujące osiągnięcia i wyzwania oraz wybiegające w przyszłość. Prelegenci i aktywiści nakreślili obraz niejednoznaczny, gdzie niezwykłym sukcesom towarzyszyły niedociągnięcia i słabości, wśród których najważniejsze dotyczyły oddziaływania, dostępności i widoczności.

Świętujemy dziesiątą rocznicę tego wciąż wyjątkowego transnarodowego narzędzia uczestnictwa – stwierdziła Christa Schweng, inaugurując wydarzenie. Dziesięć lat to długi czas: z pewnością zdobyliśmy pewne doświadczenie. Ale to zarazem bardzo krótko. Musimy się jeszcze wiele nauczyć, wiele poprawić i zagwarantować, że europejska inicjatywa obywatelska znajdzie w procesie instytucjonalnym UE miejsce, na które zasługuje.

Przewodnicząca EKES-u ogłosiła decyzję tej instytucji o zajmowaniu stanowiska w sprawie niektórych udanych inicjatyw, zanim jeszcze Komisja Europejska zareaguje na nie, począwszy od inicjatywy „Ratujmy pszczoły”. EKES będzie również zwracać szczególną uwagę na młodych ludzi i monitorować, w jaki sposób państwa członkowskie korzystają z możliwości obniżenia do 16 lat minimalnego wieku wymaganego do podpisania europejskiej inicjatywy obywatelskiej – co do tej pory dotyczy jednego państwa członkowskiego – obok trzech innych państw, w których wiek uprawniający do głosowania wynosi zasadniczo 16 lub 17 lat.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica powiedziała: Europejska inicjatywa obywatelska to przykład zdolności instytucji do dostosowania się, zmiany i poprawy naszego zaangażowania we współpracę z obywatelami. Musimy skupić się na dalszym rozwijaniu ekosystemu innowacji demokratycznych oraz zaangażowania obywateli i udziału w demokracji

Poseł do PE Helmut Scholz zasugerował, że gdyby Parlament Europejski nabył prawo do inicjatywy ustawodawczej w drodze zmian w traktatach w następstwie Konferencji w sprawie przyszłości Europy, mógłby zadbać o to, by po udanych europejskich inicjatywach obywatelskich podejmowane były odpowiednie kroki następcze. 

Jeden z warsztatów skupił się na powodzeniu niedawnych europejskich inicjatyw obywatelskich. Ich inicjatorzy zgodzili się, że wobec braku znacznych środków finansowych na kampanie, których koszt szacuje się na około 300 000 EUR, dla uzyskania wymaganego miliona podpisów kluczowe znaczenie ma wsparcie ze strony organizacji pozarządowych. Podkreślili, że ludzie ufają tym organizacjom, a ponieważ ufają, są bardziej skłonni do podpisywania i przekazywania danych osobowych wymaganych przez państwa członkowskie. 

Kolejna sesja dotyczyła popularności europejskiej inicjatywy obywatelskiej wśród młodych ludzi, których jest wiele wśród inicjatorów, choć nie odpowiadają oni za te najbardziej udane projekty. Prelegenci omówili sposób, w jaki instytucje mogłyby zachęcić większą liczbę młodych ludzi do korzystania z narzędzi takich jak europejska inicjatywa obywatelska. Młodzi aktywiści podkreślili, że edukacja polityczna w młodym wieku jest niezbędna w całej UE, tak aby nie dopuścić do tego, by takie narzędzia były dostępne tylko dla niewielkiej grupy osób wysoko wykształconych. Więcej informacji o wydarzeniu (dm/rl)