Christa Schweng and Ann Hardt

В Деня на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), 2022 г., организиран на 2 юни от ЕИСК, оратори и активисти подчертаха, че една по-влиятелна ЕГИ би била и по-популярна.

ЕИСК отбеляза десетата годишнина на ЕГИ с проява, по време на която беше направена равносметка на постиженията и предизвикателствата и преглед на бъдещето Оратори и активисти обрисуваха смесена картина, в която някои забележителни успехи стояха рамо до рамо с недостатъци и слабости, сред които се открояваха въздействието, достъпността и видимостта.

„Отбелязваме 10-ата годишнина на този все още единствен транснационален инструмент за участие“, каза председателят на ЕИСК Криста Швенг при откриването на проявата. „Десет години са дълъг период от време и е видно, че сме натрупали известен опит, но същевременно това е много кратко време и все още трябва да се учим, да подобряваме и да гарантираме, че ЕГИ получава мястото, което заслужава в институционалния процес на ЕС.“

Председателят на ЕИСК обяви решението на ЕИСК да вземе позиция по някои важни успешни инициативи преди Европейската комисия да се произнесе, като се започне с инициативата „Да спасим пчелите!“. Също така ще обърне специално внимание на младите хора и ще следи за това как държавите членки се възползват от възможността за намаляване до 16 години на минималната възраст за подписване на ЕГИ — възможност, която досега се е превърнала в реалност в една държава членка, в допълнение към три други, в които възрастта за гласуване като цяло е 16 или 17 години.

Заместник-председателят на Комисията Дубравка Шуица заяви: „ЕГИ е пример за способността на институциите да се адаптират, променят и подобряват нашия диалог с гражданите. Нашият фокус трябва да бъде върху продължаването на развитието на екосистема от демократични иновации и ангажираност на гражданите и участие в демокрацията.

Евродепутатът Хелмут Шолц предложи, че, ако Европейският парламент получи правото на законодателна инициатива чрез промени в договора след Конференцията за бъдещето на Европа, той би могъл да поеме задължението да гарантира изпълнението на успешните ЕГИ. 

По време на семинар беше отбелязан успехът на неотдавнашни ЕГИ. Техните инициатори се съгласиха, че при липсата на значителни финансови ресурси за провеждане на кампании, чиито разходи възлизат на приблизително 300 000 евро, подкрепата на НПО е била от ключово значение за получаването на необходимите един милион подписа. Те подчертаха, че хората вярват в инициативите и затова са по-склонни да подпишат и предоставят личната информация, изисквана от държавите членки. 

Друга сесия разгледа популярността на ЕГИ сред младите хора, които заемат челно място сред инициаторите, макар и не сред най-успешните. Ораторите обсъдиха как институциите биха могли да насърчат повече млади хора да използват инструменти като ЕГИ. Младите активисти подчертаха, че политическото образование в ранна възраст е необходимо в целия ЕС, за да не се ограничава достъпът до този инструменти само за малцината високообразовани. Научете повече за проявата. (dm/rl)