Przeciągający się proces akcesji krajów Bałkanów Zachodnich znalazł się ponownie w programie UE. Ten odcinek „The Grassroots View” dotyczy przede wszystkim rozszerzenia UE i Bałkanów Zachodnich, gdyż postępy tych krajów na drodze do członkostwa UE są nierównomierne. 
 

Przeciągający się proces akcesji krajów Bałkanów Zachodnich znalazł się ponownie w programie UE. Ten odcinek „The Grassroots View” dotyczy przede wszystkim rozszerzenia UE i Bałkanów Zachodnich, gdyż postępy tych krajów na drodze do członkostwa UE są nierównomierne. 

Nasi goście dyskutują o zasadzie...Przeczytaj więcej

Przeciągający się proces akcesji krajów Bałkanów Zachodnich znalazł się ponownie w programie UE. Ten odcinek „The Grassroots View” dotyczy przede wszystkim rozszerzenia UE i Bałkanów Zachodnich, gdyż postępy tych krajów na drodze do członkostwa UE są nierównomierne. 

Nasi goście dyskutują o zasadzie stopniowej i postępującej integracji, o perspektywach przyłączenia się regionu do rodziny UE oraz o ewentualnym wpływie zwiększonego zainteresowania UE Ukrainą na negocjacje z Bałkanami Zachodnimi.

Członek EKES-u i przewodniczący Komitetu Monitorującego ds. Bałkanów Zachodnich Ionuţ Sibian, którego kraj (Rumunia) wstąpił do UE w 2007 r., przedstawia stanowisko społeczeństwa obywatelskiego na temat aktualnej sytuacji w regionie. 

Były urzędnik wyższego szczebla Unii Europejskiej i polskiej administracji rządowej Jarosław Pietras, który uczestniczył w procesie przystąpienia Polski do UE, dzieli się doświadczeniami z negocjacji, wskazując na podobieństwa i różnice między dużym rozszerzeniem w 2004 r. a sytuacją obecną.

Sekretarz generalna Krajowego Kongresu Młodzieży z Albanii Dafina Peci wyraża aspiracje młodych Albańczyków związane z europejską przyszłością tego kraju. 

Dziennikarka Agence Europe Camille-Cerise Gessant oraz korespondentka mediów zachodniobałkańskich ds. UE w Brukseli Erisa Zykaj przedstawiają swoje zapatrywania na sytuację prasy w regionie i ideę europejskiej wspólnoty politycznej. (at)
 

Przeczytaj mniej