Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności byłyby bardziej wydajne i skuteczne, gdyby organizacje społeczeństwa obywatelskiego były szybciej i szerzej w nie angażowane. Takie jest główne przesłanie rezolucji w sprawieZaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności – co zdaje egzamin, a co nie?, przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w lutym i przedstawionej w trakcie debaty z udziałem przewodniczącej EKES-u Christy Schweng i europejskiego komisarza ds. budżetu i administracji Johannesa Hahna.

Nawiązując do wyników prac, Christa Schweng powiedziała: „Przyjęta rezolucja, która zawiera analizę różnorodnych aspektów gospodarczych i społecznych, stanowi wyraźny sygnał, że zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie. Plany odbudowy gospodarczej muszą być skuteczne, aby rzeczywiście wspierać wyjście z obecnego kryzysu oraz sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową. Na dalszym etapie, po uruchomieniu funduszy, członkinie i członkowie EKES-u będą w stanie ocenić, czy pieniądze są wydawane w skuteczny sposób i docierają do przedsiębiorstw, pracowników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego potrzebujących pomocy.”

Ze swojej strony Johannes Hahn stwierdził, że odpowiednie przepisy istnieją i że Komisja będzie nadal nalegać na zaangażowanie zainteresowanych stron w procesy reform: „Rozporządzenie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) zachęca do szerokich konsultacji, silnych interakcji i komunikacji z władzami lokalnymi i regionalnymi na wszystkich etapach wdrażania. Wzbudzi to prawdziwe poczucie odpowiedzialność za plany, ułatwiając ich pomyślne wdrożenie. Dokładniej rzecz ujmując, państwa członkowskie muszą poinformować nas, w jaki sposób Państwa wkład, jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, jest odzwierciedlany w planach.”

Rezolucję opracowali członkowie EKES-u: Gonçalo Lobo Xavier (Grupa Pracodawców), Javier Doz Orrit (Grupa Pracowników) i Luca Jahier (Grupa „Różnorodność Europy”). Koordynowali oni prace 27 delegacji, każdej złożonej z trzech członków, które monitorują udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. (mp, na)