Националните планове за възстановяване и устойчивост биха били по-ефикасни и ефективни, ако организациите на гражданското общество бъдат привлечени за участие по-бързо и в по-голяма степен. Това е ключовото послание на резолюцията относно „Участието на организираното гражданско общество в националните планове за възстановяване и устойчивост — Какво работи и какво не?“, която беше приета на февруарската пленарна сесия на ЕИСК и представена по време на дебата с Криста Швенг, председател на ЕИСК, и Йоханес Хан, европейски комисар по въпросите на бюджета и администрацията.

Коментирайки резултата, г-жа Швенг заяви: „Резолюцията, в която се прави анализ на широк кръг от икономически и обществени аспекти, ни дава възможност да изпратим силен сигнал за ключовото значение на участието на организираното гражданско общество. Плановете за възстановяване трябва да дадат резултат, за да подпомогнат реално възстановяването от настоящата криза и справедлив екологичен и цифров преход. Като следваща стъпка, след като фондовете започнат да функционират, членовете на ЕИСК са в много добра позиция да преценят дали средствата се изразходват ефективно и достигат до предприятията, работниците и организациите на гражданското общество, които се нуждаят от тях“.

От своя страна г-н Хан заяви, че има правила, които трябва да се спазват и че Комисията ще продължи да призовава за участието на заинтересованите страни в тези процеси на реформа: „Регламентът за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) насърчава широки консултации, силни взаимодействия и комуникация с местните и регионалните власти на всички етапи от изпълнението. Това ще създаде реална ангажираност с плановете, което ще улесни успешното им изпълнение. По-конкретно, държавите членки трябва да ни информират как Вашият принос като представители на гражданското общество е бил отразен в плана“.

Резолюцията беше изготвена от членовете на ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие (група „Работодатели“), Хавиер Дос Орит, група „Работници“) и Лука Жайе (група („Многообразие Европа“). Те координираха работата на 27 делегации, съставени от по трима членове, които наблюдават участието на организираното гражданско общество в изготвянето, изпълнението и оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост. (mp, na)