Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat olisivat tehokkaampia ja tuloksekkaampia, jos kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pääsisivät osallistumaan niihin nykyistä ripeämmin ja kattavammin. Tämä on ETSK:n helmikuun täysistunnossa annetun päätöslauselman Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin – mikä toimii ja mitä ei? keskeinen sanoma. Päätöslauselma esiteltiin täysistunnossa ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin ja budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä.

Christa Schweng kommentoi esitettyjä tuloksia seuraavasti: ”Päätöslauselmassa analysoidaan moninaisia taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia, ja voimme sen pohjalta lähettää vahvan viestin siitä, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Elpymissuunnitelmien on oltava tuloksekkaita, jotta ne todella tukevat toipumista nykyisestä kriisistä sekä reilua ja oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää. Kunhan varat on saatu käyttöön, ETSK:n jäsenillä on hyvät edellytykset arvioida, hyödynnetäänkö niitä tehokkaasti ja pääsevätkö tukea tarvitsevat yritykset, työntekijät ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot hyötymään niistä.”

Johannes Hahn puolestaan totesi, että asiasta on annettu sääntöjä ja komissio vaatii edelleen, että sidosryhmät otetaan mukaan uudistusprosesseihin: ”Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa kannustetaan laaja-alaisiin kuulemisiin, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja viestintään alue- ja paikallisviranomaisten kanssa kaikissa täytäntöönpanon vaiheissa. Näin suunnitelmat todella koetaan omaksi, mikä helpottaa niiden täytäntöönpanon onnistumista. Jäsenvaltioiden on erityisesti tehtävä komissiolle selkoa siitä, miten kansalaisyhteiskunnan edustajien panos on otettu suunnitelmissa huomioon.”

Päätöslauselman ovat laatineet ETSK:n jäsenet Gonçalo Lobo Xavier (työnantajat-ryhmä), Javier Doz Orrit (työntekijät-ryhmä) ja Luca Jahier (moninainen Eurooppa -ryhmä). He koordinoivat 27 kolmijäsenisen valtuuskunnan työtä. Valtuuskunnat seuraavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin. (mp, na)