De nationale genopretnings- og resiliensplaner ville være mere effektive, hvis civilsamfundsorganisationer blev inddraget hurtigere og mere omfattende. Det er det centrale budskab i resolutionen om inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner – Hvad virker, hvad virker ikke?, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i februar og fremlagt under en debat med EØSU's formand Christa Schweng og EU's kommissær med ansvar for budget og administration, Johannes Hahn.

Om resultatet af arbejdet med resolutionen sagde Christa Schweng: "Denne resolution analyserer en bred vifte af økonomiske og samfundsmæssige aspekter og giver os mulighed for at sende et stærkt signal om, at inddragelse af det organiserede civilsamfund er nøglen til succes. Genopretningsplanerne er nødt til at skabe resultater for virkelig at støtte genopretningen efter den nuværende krise og sikre en retfærdig grøn og digital omstilling. I næste fase, når midlerne er blevet sat i arbejde, er EØSU's medlemmer rigtig fint placeret, når det gælder om at finde ud af, om midlerne bruges rigtigt og når frem til de virksomheder, arbejdstagere og civilsamfundsorganisationer, som virkelig har brug for dem."

Johannes Hahn anførte, at reglerne var på plads, og at Kommissionen fortsat vil opfordre til inddragelse af interessenterne i disse reformprocesser: "Genopretnings- og resiliensfaciliteten tilskynder til omfattende høringer, et tæt samspil og kommunikation med lokale og regionale myndigheder i alle faser af gennemførelsen. Dette vil føre til et reelt ejerskab af planerne og fremme en vellykket gennemførelse af dem. Mere specifikt er medlemsstaterne nødt til at fortælle os, hvordan jeres input som repræsentanter for civilsamfundet afspejles i planen."

Resolutionen blev udarbejdet af EØSU's medlemmer Gonçalo Lobo Xavier (Arbejdsgivergruppen), Javier Doz Orrit (Arbejdstagergruppen) og Luca Jahier (Gruppen Diversitet Europa). De koordinerede arbejdet i 27 delegationer med hver tre medlemmer, som overvåger inddragelsen af det organiserede civilsamfund i udarbejdelsen, gennemførelsen og evalueringen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. (mp, na)