Herstel in de EU: de inbreng van het maatschappelijk middenveld is essentieel

De nationale plannen voor herstel en veerkracht (NPHV’s) zouden efficiënter en doeltreffender zijn als maatschappelijke organisaties er sneller en op grotere schaal bij zouden worden betrokken. Dit is de kern van de resolutie “Betrekken van maatschappelijke organisaties bij de nationale plannen voor herstel en veerkracht – Wat werkt en wat niet?”, aangenomen tijdens de februarizitting van het EESC en gepresenteerd tijdens een debat met EESC-voorzitter Christa Schweng en Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting en Administratie.

Over het resultaat zei mevrouw Schweng het volgende: “Met deze resolutie, waarin een breed scala van economische en maatschappelijke aspecten wordt geanalyseerd, kunnen wij een krachtig signaal afgeven dat de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties van cruciaal belang is. De herstelplannen moeten resultaten opleveren om de huidige crisis te boven te komen en om een eerlijke en rechtvaardige groene en digitale transitie daadwerkelijk te ondersteunen. In een tweede fase, als de fondsen eenmaal operationeel zijn, kunnen EESC-leden heel goed beoordelen of het geld op een doeltreffende manier wordt besteed en of het bedrijven, werknemers en maatschappelijke organisaties in nood bereikt."

Van zijn kant zei de heer Hahn dat er regels zijn ingevoerd en dat de Commissie zal blijven aandringen op betrokkenheid van de belanghebbenden bij deze hervormingen: “De verordening inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht stimuleert breed overleg, intensieve interacties en communicatie met de lokale en regionale overheden in alle stadia van de uitvoering. Dit zal leiden tot echte betrokkenheid bij de plannen, wat een succesvolle uitvoering ervan zal vergemakkelijken. Meer in het bijzonder moeten de lidstaten ons meedelen hoe uw inbreng als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in het plan tot uiting komt.”

De resolutie is opgesteld door de EESC-leden Gonçalo Lobo Xavier (groep Werkgevers), Javier Doz Orrit (groep Werknemers) en Luca Jahier (groep Diversiteit Europa). Zij coördineerden de werkzaamheden van 27 delegaties van elk drie leden, die toezien op de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de NPHV’s. (mp, na)