Duurzame voeding

This page is also available in

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

  • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
  • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
  • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
  • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

Displaying 41 - 50 of 108

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 18/01/2012
Referentie: 
NAT/513-EESC-2012-149
Zitting: 
477 -
Jan 18, 2012 Jan 19, 2012

In December 2010 the Committee adopted an opinion on the cultivation of GMO's in the EU, CESE 1623/2010 (NAT/480). The opinion was of a predominantly legal character. Nevertheless, it concerns an issue which is extremely complex in nature, and on which many different opinions exist between Member States. A long series of amendments were tabled on the draft opinion both in the Section and the Plenary. Furthermore, given the fact that the file is currently at the centre of discussion between EU institutions and that a total review of the EU legislative framework for GMO's is foreseen in 2012, the Committee may have to take a position again next year.

Therefore, the requesting body is of the opinion that the issue of GMO's merits a supplementary opinion to explore the state of affairs in biotechnology and shed some light on the more technical questions of its application.

EESC Opinion: GMOs in the EU (additional opinion)

Opinion
Goedgekeurd on 14/07/2011
Referentie: 
NAT/497-EESC-2011-1178
Zitting: 
473 -
Jul 13, 2011 Jul 14, 2011

The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.

EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture

Pages