Duurzame voeding

This page is also available in

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

  • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
  • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
  • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
  • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

Displaying 21 - 30 of 108

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 19/09/2018
Referentie: 
NAT/734-EESC-2018-02438

The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

advies EESC: Improving the food supply chain

Opinion
Goedgekeurd on 23/05/2018
Referentie: 
NAT/727-EESC-2018-00162

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of Food and Farming

advies EESC: The future of food and farming (Communication)

Downloads: 

Position paper Birdlife

Opinion
Goedgekeurd on 06/12/2017
Referentie: 
NAT/711-EESC-2017-02234-00-00-AC-TRA

The own-initiative opinion, prepared by the EESC Permanent Study Group on Sustainable Food Systems, will aim to identify existing challenges, policy inconsistencies and obstacles to a more coherent food policy approach at EU level; to provide examples of ongoing transitions to more sustainable food policies at local/regional/national level; to highlight the role of civil society in building partnerships among stakeholders across the food supply chain; and to define how a comprehensive food policy for the EU should look, including an indicative roadmap.

advies EESC: Civil society's contribution to the development of a comprehensive food policy in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Goedgekeurd on 25/05/2016
Referentie: 
NAT/677-EESC-2016-0232

In the past few years, civil society has been increasingly concerned about the environmental and social impact of food production and consumption. At the request of the Dutch EU Presidency, the EESC is preparing an exploratory opinion on how to achieve sustainable food systems in a resource-constrained world. The opinion takes a holistic and comprehensive approach, looking at the interdependence of food production and consumption as well as fostering inter-sectoral cooperation.

advies EESC: More sustainable food systems (exploratory opinion requested by the Dutch presidency)

Opinion
Goedgekeurd on 04/06/2014
Referentie: 
NAT/645-EESC-2014-2896
Zitting: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

 

 

Caseins and caseinates (category C)

Pages