Duurzame voeding

This page is also available in:

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

 • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
 • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
 • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
 • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

 • During its section meeting of 22 November 2023, the NAT section held a debate on food speculation as a follow up of its opinion on "Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war".

 • Fair prices for both farmers and consumers and truthful and transparent information are essential if the primary sector and consumers are to play their key role in guaranteeing strategic autonomy in European food production. This sovereignty must be in line with the European Green Deal's Farm to Fork strategy, which requires an adjustment of current food policies.

 • Speech by President Séamus Boland on EU food sovereignty

  Inaugural speech by Séamus Boland, President of the Civil Society Organisations' Group of the European Economic and Social Committee (EESC)

  Conference on 'EU food sovereignty: the role of agriculture, fisheries and consumers', Santiago de Compostela, Spain, 26 September 2023

 • EU organic awards
  Reference number
  6/2022

  Today, as a true pan-European collaborative venture, the European Commission, the European Economic and Social Committee (EESC), the European Committee of the Regions (CoR), COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe are together launching the first ever EU organic awards. These awards will recognise excellence along the organic value chain, rewarding the best and most innovative actors in organic production in the EU. Applications will be open from 25 March until 8 June 2022.

 • At the request of the French Presidency of the Council of the EU, in the opinion on Food security and sustainable food systems adopted at its plenary session on 19 January 2022, the European Economic and Social Committee (EESC) identified the key levers for sustainable and competitive EU food production and for reducing dependence on imports while increasing the EU's protein autonomy.

 • Strengthening local and regional food production and processing within the EU and guaranteeing decent working conditions for all workers in agriculture and the wider food sector are important objectives in seeking to improve the sustainability of the European food supply chain. Other aspects of key importance to sustainability are fair international trading practices, encouraging more women and young people into the farming sector, and structured stakeholder involvement and dialogue.

 • Extraordinary meeting of the Diversity Europe Group in the context of the Slovenian Presidency of the Council of the EU and the Conference on the Future of Europe on 29 November 2021

 • Recente gebeurtenissen als gevolg van COVID-19, extreem weer dat door de ontregeling van het klimaat wordt veroorzaakt, cyberaanvallen en de brexit tonen aan dat het zaak is onze prioriteiten bij te stellen en onze voedselsystemen weerbaarder en duurzamer te maken door de autonomie ervan te vergroten. Voedselzekerheid is voor veel EU-burgers geen vanzelfsprekendheid.

 • Organic Food
  Reference number
  38/2021

  With Europe slowly getting back on track after the COVID-19 crisis, it is high time to move from words to action and implement the Farm to Fork strategy. The European Economic and Social Committee (EESC) strongly advocates supporting the transformation of Europe's food systems so that they are more environmentally, economically and socially sustainable, and notes that consumers have a key role to play in this context. It also stresses that cooperation (rather than competition) among food chain operators is essential to foster a more resilient and inclusive food system, ensuring a fair share for all.

 • Sustainable food Systems

  On World Sustainable Gastronomy Day, the EESC stresses the importance of setting the sustainability bar high on how the world should aspire to feed itself in the coming decades. It is critical to take into account where ingredients come from, how food is grown and how it gets from farms to our forks, and to carry out the urgent transformations needed to achieve more sustainable food systems. All citizens and stakeholders across all food chains, in the EU and elsewhere, should benefit from a just and inclusive transition, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the economic downturn.