Hållbara livsmedel

This page is also available in:

Livsmedel står i centrum för våra liv och är en integrerad del av den europeiska kulturen. De livsmedel som vi äter, hur vi producerar dem och de mängder som går till spillo har dock stor inverkan på människors hälsa, naturresurserna och samhället som helhet:

 • Medborgarna, i synnerhet barn, lider allt oftare av övervikt och fetma på grund av ohälsosamma kostvanor.
 • Jordbrukare och arbetstagare får inte ett rättvist pris för sina produkter.
 • En tredjedel av livsmedlen går förlorad eller slängs längs livsmedelskedjan.
 • Miljön står för kostnaderna genom de dramatiska effekter som produktionen och konsumtionen av livsmedel har för klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningarna, markförstöringen osv.

Covid-19-krisen utgör en väckarklocka för förändring. Krisen har visat att vi inte kan ta livsmedelsförsörjningen ”från jord till bord” för givet och att aktörer och verksamheter är sammanlänkade genom hela livsmedelssystemet. Rättvisa, resurseffektiva, inkluderande och hållbara leveranskedjor inom hela jordbruks- och livsmedelssektorn behövs mer än någonsin för att såväl medborgarnas, jordbrukarnas och arbetstagarnas som företagens behov ska kunna tillgodoses.

EESK har i flera år gått i bräschen för att efterlysa en hållbar och heltäckande livsmedelspolitik. En sådan integrerad och systeminriktad strategi är avgörande för att man ska kunna ta itu med de många och sammanlänkade utmaningar som påverkar livsmedelssystemen, skapa ekonomisk, miljömässig och sociokulturell hållbarhet, säkerställa integration och samstämmighet mellan olika politikområden (jordbruk, miljö, hälsa, utbildning, handel, ekonomi, teknik osv.) samt främja samarbete mellan olika styresnivåer.

 • Antagna on 14/11/2012
  Dokumentreferens
  INT/649-EESC-2012-1765
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  484
  -
  EESC opinion: European Consumer Agenda
 • Antagna on 11/07/2012
  Dokumentreferens
  NAT/541-EESC-2012-1593
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Cooperatives and agri-food development
 • Antagna on 11/07/2012
  Dokumentreferens
  NAT/560-EESC-2012-1596
  Civil Society Organisations - GR III
  Latvia
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Antagna on 23/05/2012
  Dokumentreferens
  NAT/563-EESC-2012-01-01-1312
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinon: Radioactive substances in drinking water (cat. C)
 • Antagna on 23/05/2012
  Dokumentreferens
  NAT/559-EESC-2012-01-01-1310
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinion: Food standards and food safety/powers to the EC (cat. C)
 • Antagna on 28/03/2012
  Dokumentreferens
  NAT/551-EESC-2012-01-01-834
  Plenary session number
  479
  -
  EESC Opinion: Labelling of dangerous substances
 • Antagna on 18/01/2012
  Dokumentreferens
  NAT/513-EESC-2012-01-01-149
  Workers - GR II
  Netherlands
  Plenary session number
  477
  -
  In December 2010 the Committee adopted an opinion on the cultivation of GMO's in the EU, CESE 1623/2010 (NAT/480). The opinion was of a predominantly legal character. Nevertheless, it concerns an issue which is extremely complex in nature, and on which many different opinions exist between Member States. A long series of amendments were tabled on the draft opinion both in the Section and the Plenary. Furthermore, given the fact that the file is currently at the centre of discussion between EU institutions and that a total review of the EU legislative framework for GMO's is foreseen in 2012, the Committee may have to take a position again next year. Therefore, the requesting body is of the opinion that the issue of GMO's merits a supplementary opinion to explore the state of affairs in biotechnology and shed some light on the more technical questions of its application.
  EESC Opinion: GMOs in the EU (additional opinion)
 • Antagna on 07/12/2011
  Dokumentreferens
  NAT/525-EESC-2011-1859
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Antagna on 07/12/2011
  Dokumentreferens
  NAT/527-EESC-2011-01-01-1861
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Geographical indications of aromatised wine products
 • Antagna on 26/10/2011
  Dokumentreferens
  NAT/518-EESC-2011-01-01-1604
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  475
  -
  EESC Opinion: Food for infants and special medical purposes