Duurzame voeding

This page is also available in:

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

 • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
 • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
 • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
 • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

 • In voorbereiding (updated on 17/05/2024) - Bureau decision date: 12/12/2023
  Referentie
  NAT/924-EESC
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  589
  -
 • Goedgekeurd on 17/01/2024 - Bureau decision date: 13/07/2023
  Referentie
  NAT/913-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  584
  -

  EESC exploratory opinion NAT/913 - Towards the Common Agricultural Policy (CAP) post-2027: for an agricultural sector that meets economic, social and environmental needs

  EESC opinion: Promoting autonomous and sustainable food production: strategies for the Common Agricultural Policy post-2027
 • Goedgekeurd on 25/10/2023 - Bureau decision date: 25/04/2023
  Referentie
  NAT/908-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  582
  -

  EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

  EESC opinion: Plants produced by new genomic techniques
 • Goedgekeurd on 21/09/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Referentie
  NAT/884-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  581
  -

  EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

  EESC opinion: Revision of EU marketing standards for agricultural products
 • Goedgekeurd on 13/07/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Referentie
  NAT/891-EESC-2023
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  580
  -
  EESC opinion: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"
 • Goedgekeurd on 13/07/2023 - Bureau decision date: 13/12/2022
  Referentie
  NAT/890-EESC-2023-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

  EESC opinion: Measures to reduce child obesity
 • Goedgekeurd on 12/07/2023 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Referentie
  NAT/849-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

  EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems
 • Goedgekeurd on 14/06/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Referentie
  NAT/892-EESC-2023
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  579
  -
  EESC opinion: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems
 • Goedgekeurd on 22/03/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Referentie
  NAT/888-EESC-2022-01-01
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  577
  -
  EESC opinion: EU strategy on fertilisers
 • Goedgekeurd on 14/12/2022 - Bureau decision date: 14/07/2022
  Referentie
  NAT/873-EESC-2022
  Workers - GR II
  Germany
  Plenary session number
  574
  -

  Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

  EESC opinion: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war