Duurzame voeding

This page is also available in

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

  • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
  • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
  • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
  • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 21/09/2023
Referentie: 
NAT/884-EESC-2023
Zitting: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

advies EESC: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Goedgekeurd on 13/07/2023
Referentie: 
NAT/891-EESC-2023
Zitting: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

advies EESC: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Goedgekeurd on 13/07/2023
Referentie: 
NAT/890-EESC-2023
Zitting: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

advies EESC: Measures to reduce child obesity

Opinion
Goedgekeurd on 12/07/2023
Referentie: 
NAT/849-EESC-2023
Zitting: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

advies EESC: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Goedgekeurd on 14/12/2022
Referentie: 
NAT/873-EESC-2022
Zitting: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

advies EESC: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages