Thematische studiegroep Immigratie en integratie (IMI)

This page is also available in

De door het EESC opgerichte thematische studiegroep Immigratie en integratie (IMI) bestaat uit leden van diverse afdelingen van het EESC die verschillende beleidsterreinen bestrijken; ze vertegenwoordigen de groepen Werkgevers, Werknemers en Diversiteit Europa. De IMI ondersteunt de werkzaamheden van het EESC op het gebied van migratie en asiel en streeft ernaar om:

  • de ontwikkeling te bevorderen van een gemeenschappelijk Europees immigratie- en integratiebeleid, uitgaande van grondrechten en solidariteit en met een sterke inbreng van het maatschappelijk middenveld;
  • de bijdrage van het EESC aan het Europees Migratieforum (EMF) voor te bereiden;
  • concrete invulling te geven aan de rol van het EESC als schakel tussen maatschappelijke organisaties en de EU-instellingen op het gebied van migratiebeleid en de integratie van migranten.

Sinds 2009 heeft de thematische studiegroep Immigratie en integratie adviezen opgesteld en hoorzittingen en conferenties georganiseerd over met integratie verband houdende onderwerpen (bijv. de bijdrage van ondernemers met een migratieachtergrond aan de economie, sociale innovatie voor de integratie van vluchtelingen en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor migranten en vluchtelingen). Hiertoe heeft de groep samengewerkt met externe partners uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en nationale en Europese autoriteiten. Leden van de IMI nemen actief deel aan het EMF. De IMI organiseert ook informatiebijeenkomsten over de vorm of inhoud van toekomstige EMF-vergaderingen.