Waarom is Internationale Vrouwendag nog steeds nodig?

Door Maria Nikolopoulou, lid van de groep Werknemers van het EESC

Heeft het tegenwoordig nog nut om op 8 maart Internationale Vrouwendag te vieren? Het is al meer dan 110 jaar geleden dat Clara Zetkin voorstelde om de “dag van de werkende vrouw” in het leven te roepen en al meer dan 40 jaar geleden dat de VN de “internationale dag voor vrouwenrechten en internationale vrede” invoerde. Sindsdien zijn onze samenlevingen geëvolueerd.

Vrouwen mogen stemmen, hebben hun eigen paspoort, kunnen studeren, premier worden, naar de maan gaan, besluiten of en wanneer ze gaan trouwen en/of kinderen krijgen, en vrouwen en mannen zijn gelijk voor de wet. Waarom dan nog Vrouwendag? Het probleem is dat er op het eerste gezicht geen vuiltje aan de lucht lijkt, maar dat er onder de oppervlakte nog steeds sociale, culturele en wettelijke belemmeringen zijn waardoor vrouwen zich niet ten volle kunnen ontplooien.

Het is spijtig dat sommige mensen niet het potentieel van vrouwen zien en hen de toegang tot bepaalde banen of hoge posities ontzeggen. Daarom willen we ons samen inzetten voor duurzameontwikkelingsdoelstelling 5 van de VN inzake gendergelijkheid.

Het is frustrerend dat vrouwen nog steeds het meest zijn belast met de zorg voor het gezin en het huishouden ook al werken ze evenveel als hun partner. Daarom hebben we gestreden voor een EU-richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het is absurd dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen. Daarom staan we positief tegenover het voorstel voor een EU-richtlijn inzake loontransparantie.

Het is onethisch dat we tijdens de COVID-19-pandemie weliswaar erkenden dat een aantal van de meest essentiële taken, zoals schoonmaakwerk en de zorg voor ouderen, door vrouwen wordt verricht, onder wie veel migranten zonder papieren, maar dat zij nog steeds erbarmelijk lage lonen krijgen en soms onder onmenselijke omstandigheden moeten werken. Daarom hebben we een EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen nodig en moeten landen IAO-verdrag C189 over huishoudelijk werk ratificeren.

Het is onaanvaardbaar dat sommige vrouwen worden gevraagd “met intimiteit te betalen” voor een promotie op het werk, of worden gepest alleen omdat anderen zich willen afreageren. Daarom is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat landen IAO-verdrag C190 over geweld en intimidatie op het werk ratificeren.

Het is afschuwelijk dat er elke dag vrouwen worden vermoord en verkracht en dat mensen dat rechtvaardigen door te zeggen “dat ze erom vroeg” of “dat ze hem wel enorm zou hebben uitgedaagd”. Daarom moeten we ook de allerjongsten het nodige bijbrengen over gelijkheid en respect en vechten voor slagvaardige rechtssystemen en voor sociale steunregelingen voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld.

Het is nog steeds heel belangrijk dat feministische mannen en vrouwen zich uitspreken, pleiten en strijden voor beleidsveranderingen en een cultuuromslag, zodat iedereen echt gelijke kansen krijgt. Laten we Internationale Vrouwendag blijven houden totdat we “internationale gendergelijkheidsdag” kunnen vieren.