ES un Japānas koordinācijas komiteja - Related Publications and other work