parengė EESRK Darbuotojų grupė

„Politinis impulsas darbuotojų dalyvavimo teisėms stiprinti jau suteiktas“, – pareiškė Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke, primindamas piliečių raginimus siekti daugiau demokratijos Konferencijoje dėl Europos ateities ir politinių vadovų įsipareigojimą Porto aukščiausiojo lygio susitikime įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą.

Šiais žodžiais 2021 m. gegužės 19 d. O. Röpke pradėjo patį pirmąjį EESRK kategorijos „Darbuotojų balsas už demokratiškesnį dalyvavimą“ posėdį, kuriame dalyvavo Darbuotojų grupės nariai.

Reikia tvirtos ES sistemos privalomam darbuotojų informavimui, konsultavimuisi su jais ir jų dalyvavimui įmonių sprendimų priėmimo procesuose užtikrinti, nes darbuotojai atlieka labai svarbų vaidmenį vykdant teisingą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Šią būtinybę pabrėžia rimta grėsmė darbuotojų dalyvavimo teisėms, pavyzdžiui, įmonių restruktūrizavimas, darbo vietų perkėlimas į Aziją ar naujų technologijų arba dirbtiniu intelektu grindžiamų procesų įvedimas. Visi šie pokyčiai gali įmonėse radikaliai pakeisti profesinius profilius arba dėl to daug darbuotojų gali netekti darbo, darbuotojams, kurie labiausiai nukenčia nuo šių pokyčių, nesuteikiant galimybės dalyvauti priimant sprendimus.

Kitos grėsmės, apie kurias pranešė keletas narių, užsiminusių apie neseniai įvykusius išpuolius dėl kolektyvinių derybų, kyla dėl vyriausybių, kurios bando apriboti darbuotojų teises ir susilpninti socialinių partnerių vaidmenį ekonominiuose ir politiniuose sprendimų priėmimo procesuose. Kategorijos sukūrimas sutampa su Europos Parlamento iniciatyva stiprinti demokratiją darbe. Buvusi Darbuotojų grupės pirmininkė ir EP pranešimo „Demokratija darbe: Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra“ autorė Gabriele Bischoff pristatė šiuo metu rengiamą savo dokumentą ir pabrėžė, kad atsparumas ir demokratija darbe yra labai svarbūs tvarioms įmonėms.

Naujoji kategorija taps forumu diskusijoms šiuo klausimu su ES institucijomis, socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad demokratijos darbe stiprinimas taptų ES politinės darbotvarkės prioritetu ir būtų integruojamas į EESRK darbą.