Il-Kategorija Il-Vuċi tal-Ħaddiema: Issa huwa l-momentum politiku għal drittijiet ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema aktar b'saħħithom

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

“Issa huwa l-momentum politiku biex nagħmlu pressjoni għal drittijiet ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema aktar b'saħħithom”, qal il-president tal-Grupp tal-Ħaddiema Oliver Röpke, waqt li rrefera għas-sejħiet taċ-ċittadini għal aktar demokrazija fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u l-impenn tal-mexxejja politiċi fis-Summit Soċjali ta’ Porto biex jimplimentaw il-Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

B'dawn il-kliem introduttorji, is-Sur Röpke fetaħ l-ewwel laqgħa li qatt saret ta’ kategorija tal-KESE li għaliha attendew il-membri tal-Grupp tal-Ħaddiema, intitolata "Il-Vuċi tal-Ħaddiema għal aktar parteċipazzjoni demokratika", fid-19 ta' Mejju 2021.

Hemm bżonn ta 'qafas solidu tal-UE għal informazzjoni, konsultazzjoni u parteċipazzjoni obbligatorji tal-ħaddiema fi proċessi ta' teħid ta’ deċiżjonijiet korporattivi, bħala ċ-ċavetta għal tranżizzjoni ekoloġika u diġitali ġusta. Dan huwa enfasizzat mit-theddid serju għad-drittijiet tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, bħar-ristrutturar tal-kumpanija, ir-rilokazzjoni tal-impjiegi lejn l-Asja jew l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda jew proċessi tal-IA, li jistgħu jibdlu radikalment il-profili tax-xogħol fi ħdan kumpanija jew iwasslu biex ħafna ħaddiema jispiċċaw bla xogħol, mingħajr ma jagħtu lill-ħaddiema, li huma dawk l-iktar milquta minn dawn il-bidliet, l-opportunità li jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Theddid ieħor, kif irrappurtaw diversi membri, huma u jagħtu ħjiel għall-attakki reċenti fuq in-negozjar kollettiv, jirriżulta minn gvernijiet li jippruvaw jillimitaw id-drittijiet tal-ħaddiema u jdgħajfu r-rwol tal-imsieħba soċjali fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi. Il-ħolqien tal-Kategorija jikkoinċidi ma’ inizjattiva mill-Parlament Ewropew biex tissaħħaħ id-demokrazija fuq il-post tax-xogħol. Gabriele Bischoff, eks-President tal-Grupp tal-Ħaddiema u rapporteur tal-PE għar-rapport “Democracy at work: A European framework for employees' participation rights and the revision of the European Works Council Directive” ippreżentat it-test tagħha, li għadu qed jitħejja, filwaqt li enfasizzat li r-reżiljenza u d-demokrazija fuq il-post tax-xogħol huma elementi ewlenin ta’ kumpanija sostenibbli.

Il-Kategorija se taġixxi bħala forum għad-diskussjoni dwar din il-kwistjoni mal-istituzzjonijiet tal-UE, l-imsieħba soċjali u partijiet interessati oħra, bil-għan li tpoġġi s-suġġett ta’ aktar demokrazija fuq il-post tax-xogħol fuq l-aġenda politika tal-UE u tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tagħha fix-xogħol tal-KESE.