Kategoriją „Visuomeninė veikla“

This page is also available in

Kategoriją „Visuomeninė veikla“ sudaro III grupės Europos įvairovė ir Darbdavių grupės nariai, dalyvaujantys visuomeninės veiklos sektoriuje nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu ir atstovaujantys fondams, asociacijoms, NVO ir kitų rūšių organizacijoms, kurios savo veikla skatina teisinės valstybės principų viršenybę, laisvą asmenų ir prekių judėjimą, taip pat pilietinių laisvių ir žmogaus teisių apsaugą. Dabartiniu laikotarpiu, kai kyla grėsmė asociacijų laisvei, kai apskritai visuomeninės organizacijos turi pereiti į aukštesnį lygmenį, kad galėtų išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomumą, šios kategorijos nariai, siekdami padėti atgaivinti Europos pilietinę visuomenę, ketina pasiūlyti EESRK idėjų apmąstymams ir viešosios politikos kryptis.

Sąvoka „visuomeninė veikla“ siejama su tarpinių struktūrų atliekamu tarpininko tarp asmens ir valstybės, t. y. bendrojo intereso sergėtojo vaidmeniu, šių struktūrų pagrindinės vertybės – savitarpio pagarba ir altruizmas, kurios savo ruožtu yra pliuralizmo ir socialinės naudos šaltinis.

Visuomeninė veikla atspindi didelę interesų ir tapatybių įvairovę, būdingą šiuolaikinei visuomenei, o jos tikslas – sukurti sąlygas tikram pilietiniam dialogui. Dabartiniu niūriu laikotarpiu, kai vis dažniau susiduriame su netolerancija, socialine nelygybe ir visuomeninės veiklos ribojimu, galimybės stiprinti pilietinę visuomenę suteikia pagrįstos vilties.

Kategorijos sekretoriato funkcijas vykdo III grupė Europos įvairovė.