Eurooppa

This page is also available in

ETSK ylläpitää Euroopassa suhteita Länsi-Balkanin alueen, itäisten naapurimaiden, Euroopan talousalueen kolmen EFTA-maan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinaosapuoliin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin.

Länsi-Balkanin seurantakomitea, joka on ETSK:n pysyvä sisäinen elin, on tärkein ETSK:n toimia tällä alueella koordinoiva väline. Kahden vuoden välein järjestettävä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi on osa seurantakomitean työtä.

ETSK tekee myös kahdenvälisesti yhteistyötä liittymisneuvottelut aloittaneiden Länsi-Balkanin maiden ja Turkin kanssa näiden maiden ja EU:n välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten pohjalta perustettujen erityiselinten välityksellä. Näiden neuvoa-antavien sekakomiteoiden tavoitteena on työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen liittymistä edeltävien ja mahdollista EU-jäsenyyttä valmistelevien uudistusprosessien seurantaan. Kussakin elimessä on sama määrä jäseniä ETSK:sta ja kumppanimaista, ja ne kokoontuvat tavallisesti kerran tai kahdesti vuodessa.

Lisäksi ETSK on perustanut itäisten naapurivaltioiden seurantakomitean. Kyseessä on ETSK:n sisäinen elin, jonka tehtävänä on vahvistaa suhteita alueen maiden eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntiin.

Keskeisiä yhteistyömekanismeja Armenian, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa ovat kansalaisyhteiskuntafoorumit. Foorumien ansiosta EU:n ja kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat seurata näiden maiden kanssa tehtyjen EU-sopimusten täytäntöönpanoprosessia ja laatia suosituksia toimivaltaisille viranomaisille. Ukrainasta ja Moldovasta tuli lisäksi ehdokasmaita vuonna 2022.

Valko-Venäjän ja Venäjän osalta suhteita ylläpidetään niihin kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, jotka toimivat edelleen vapaasti. Useimmat niistä toimivat EU:n alueelta käsin. ETSK:n mielestä on tärkeää pitää vuoropuhelu yllä odotettaessa olosuhteiden paranemista tulevaisuudessa.

Euroopan talousalueella (ETA) EU:n jäsenvaltiot ja kolme ETA:n EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja) muodostavat sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, pääoma ja henkilöt voivat liikkua vapaasti. ETSK on mukana Euroopan talousalueen neuvoa-antavassa komiteassa, jossa keskustellaan ETA:n EFTA-maiden työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

ETSK:ssa toimii myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan seurantakomitea, jonka tehtävänä on seurata EU:n sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisiä suhteita kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Sen toiminnan painopisteinä ovat erityisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen sekä Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpano, josta se käy jatkuvaa keskustelua Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpano, jota koskevaa yhteistyötä seurantakomitea tekee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimukseen perustuvan EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän kanssa.

Displaying 21 - 30 of 108

Pages

Event

The 9th meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 28 June 2022 in Tbilisi, Georgia. 

During the meeting, an exchange with Georgian and EU authorities was held to assess the European perspective of Georgia and the implementation of the EU-Georgia Association Agreement/DCFTA. Furthermore, the participants discussed the economic and social impact of the war in Ukraine on Georgia and the EU, the role of civil society in the post-war recovery and human rights in the face of war and crisis. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

28/06/2022
Event
12 July 2022 - Hybrid - Room JDE52

The 2nd meeting of the All DAGs (Domestic Advisory Groups) takes place on 12 July 10 a.m. in a Hybrid format at the EESC premises (room JDE52). This is very timely following the recent adoption of the European Commission Communication on the Trade and Sustainable Development Review (TSD). This meeting will look at the state of play and future of the Domestic Advisory Groups (DAGs) under the EU Free Trade Agreements, as well as the important role of trade and sustainability in promoting fair and inclusive growth worldwide and resilient supply chains.

12/07/2022
Event

The 9th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 24 May 2022. During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. The Platform also discussed the application of Moldova for the status of EU membership candidate.

24/05/2022
Event

At this 3rd meeting of the EU DAG set up under the TCA, members further discussed and assessed ongoing implementation issues. T

10/05/2022
Event

The 11th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 20 April 2022. During the meeting, an exchange between authorities and members of the civil society platform was held with special focus on the unprovoked and unilateral armed aggression initiated by the Russian Federation against Ukraine on its independent and sovereign territory. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

20/04/2022
Event

The next meeting of the European Economic Area Consultative Committee's will held in Bergen (Norway) on 11 May 2022. Reports and resolutions are prepared on two subjects:

  • a) The social aspects of the Fit for 55 package
  • b) The challenges and opportunities of increased use of artificial intelligence in working life
11/05/2022
30th meeting of the European Economic Area (EEA) Consultative Committee
Event
Breaking down the silos

The Forum aimed to break down the silos and enable inclusive and interactive debates between institutions, academia and civil society, all on an equal footing. The event covered topics relevant to trade and sustainable development (TSD) – from substantive rights through monitoring to enforcement and much more. The ambition was to feed innovative ideas and concrete recommendations to the ongoing reflections on the future of EU TSD policy, in the double context of the review of the 15-point action plan and recent trade and sustainability developments outside the EU.

29/03/2022
Event

For the 15th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). It took place in Brussels and tackled issues such as: Current state of play in EU-Montenegro relations including 2021 Montenegro Report / Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Economic Criteria, Public procurement, Statistics and Financial Control and the response to the COVID-19 pandemic / Overview of the civil society situation in Montenegro.

A joint declaration was adopted at the meeting and distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.

11/04/2022
Event

Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the sixth joint meeting via video conference on 16 February 2022.

 

16/02/2022
Event

The webinar will take place in the context of the EESC International Trade Follow-up Committee, in cooperation with the EESC INT Section and will explore the topic of 'Supply chains and the case of reshoring'. 

21/02/2022

Pages