Eurooppa

This page is also available in:

ETSK ylläpitää Euroopassa suhteita Länsi-Balkanin alueen, itäisten naapurimaiden, Euroopan talousalueen kolmen EFTA-maan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinaosapuoliin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin.

Länsi-Balkanin seurantakomitea, joka on ETSK:n pysyvä sisäinen elin, on tärkein ETSK:n toimia tällä alueella koordinoiva väline. Kahden vuoden välein järjestettävä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi on osa seurantakomitean työtä.

ETSK tekee myös kahdenvälisesti yhteistyötä liittymisneuvottelut aloittaneiden Länsi-Balkanin maiden ja Turkin kanssa näiden maiden ja EU:n välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten pohjalta perustettujen erityiselinten välityksellä. Näiden neuvoa-antavien sekakomiteoiden tavoitteena on työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen liittymistä edeltävien ja mahdollista EU-jäsenyyttä valmistelevien uudistusprosessien seurantaan. Kussakin elimessä on sama määrä jäseniä ETSK:sta ja kumppanimaista, ja ne kokoontuvat tavallisesti kerran tai kahdesti vuodessa.

Lisäksi ETSK on perustanut itäisten naapurivaltioiden seurantakomitean. Kyseessä on ETSK:n sisäinen elin, jonka tehtävänä on vahvistaa suhteita alueen maiden eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntiin.

Keskeisiä yhteistyömekanismeja Armenian, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa ovat kansalaisyhteiskuntafoorumit. Foorumien ansiosta EU:n ja kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat seurata näiden maiden kanssa tehtyjen EU-sopimusten täytäntöönpanoprosessia ja laatia suosituksia toimivaltaisille viranomaisille. Ukrainasta ja Moldovasta tuli lisäksi ehdokasmaita vuonna 2022.

Valko-Venäjän ja Venäjän osalta suhteita ylläpidetään niihin kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, jotka toimivat edelleen vapaasti. Useimmat niistä toimivat EU:n alueelta käsin. ETSK:n mielestä on tärkeää pitää vuoropuhelu yllä odotettaessa olosuhteiden paranemista tulevaisuudessa.

Euroopan talousalueella (ETA) EU:n jäsenvaltiot ja kolme ETA:n EFTA-maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja) muodostavat sisämarkkinat, joilla tavarat, palvelut, pääoma ja henkilöt voivat liikkua vapaasti. ETSK on mukana Euroopan talousalueen neuvoa-antavassa komiteassa, jossa keskustellaan ETA:n EFTA-maiden työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

ETSK:ssa toimii myös EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan seurantakomitea, jonka tehtävänä on seurata EU:n sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisiä suhteita kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Sen toiminnan painopisteinä ovat erityisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen sekä Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpano, josta se käy jatkuvaa keskustelua Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpano, jota koskevaa yhteistyötä seurantakomitea tekee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimukseen perustuvan EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän kanssa.

 • The 11th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a videoconference on 18 October 2021. 

 • The 10th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 27 September 2021 remotely by videoconference. During the meeting, a debate was held to assess the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement with special focus on rural youth, and on digital and green skills. 

 • The seventh meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 30 June 2021 in Tbilisi and it was held via a videoconference.

 • The 7th meeting of the EU-Georgia Domestic Advisory Group took place on 21 May 2021 via a video conference. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 10th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a videoconference on 15 March 2021.

 • -

  The 7th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 30-31 March 2021 in the format of a videoconference. During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. The impact of the COVID 19 pandemic on the socio-economic development of Moldova was also discussed as well as the aspect of digitalisation in health care in Moldova. 

 • For the 14th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). ge on the challenges ahead during the accession period.

  This 14th JCC tackled issues such as:

  • Current state of play in EU-Montenegro relations, including 2020 Montenegro Report and the response to the Covid-19 pandemics
  • Overview of the civil society situation in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting and distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.

 • The 9th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 16 December 2020 remotely by videoconference. During the meeting, a debate was held to assess the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement. 

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova held the fifth joint meeting via video conference on 15 October 2020.

 • The 9th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place via a video conference on 22 October 2020. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.