Euroopa Liidu Teatajas avaldatud hanketeated

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komitee hanketeated ja nendega seotud hankedokumendid on kättesaadavad käesoleval leheküljel (iga hankemenetluse väljakuulutamise ja hankelepingu sõlmimise kohta esitatakse link teataja ametlikule internetiaadressile (e-riigihangete keskkond TED)).

Hankemenetlused, milles osalemise tähtajad on möödunud, on nähtavad üksnes teavitamise eesmärgil.

Käimasolevad hankemenetlused (EN/FR)

  •  

Hankemenetlused, milles osalemise tähtaeg on möödunud (EN/FR)