Udbud offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

På denne side kan du finde de udbud, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt relevante kontraktdokumenter (link til EUT (TED) ved lanceringen af de enkelte udbudsprocedurer og -tildelinger).

De udbudsprocedurer, hvor fristen allerede er udløbet, er taget med til orientering.

Igangværende procedurer (EN/FR)

  •  

Procedurer, hvor fristen er udløbet (EN/FR)