Oficiālajā Vēstnesī publicētie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

This page is also available in

Šajā tīmekļa lapā ir pieejami Oficiālajā Vēstnesī publicētie EESK uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus un ar tiem saistītie līguma dokumenti (saite uz oficiālo tiešsaites izdevumu jeb TED, saite uz informāciju par katras procedūras uzsākšanu un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu).

Informēšanas nolūkā ir norādītas arī procedūras, kurām dalības termiņš ir beidzies.

Pašreizējās procedūras

Procedūras, kurām dalības termiņš ir beidzies