Zaproszenia do składania ofert publikowane w Dzienniku Urzędowym

This page is also available in

Publikowane w Dzienniku Urzędowym zaproszenia EKES-u do składania ofert są dostępne na tej stronie wraz z dokumentami zamówienia (link do elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego, serwis TED, dla każdej rozpoczętej procedury i udzielonego zamówienia).

Postępowania, dla których termin uczestnictwa już upłynął, są widoczne dla celów informacyjnych.

Aktualne postępowania

Postępowania, których termin już upłynął