Zaproszenia do składania ofert publikowane w Dzienniku Urzędowym

Publikowane w Dzienniku Urzędowym zaproszenia EKES-u do składania ofert są dostępne na tej stronie wraz z dokumentami zamówienia (link do elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego i serwisu TED dla każdej rozpoczętej procedury i udzielonego zamówienia).

Procedury, dla których termin składania ofert już upłynął, są widoczne dla celów informacyjnych.

Aktualne procedury (EN/FR)

  •  

Procedury, dla których termin składania ofert już upłynął (EN/FR)