Покани за участие в търгове, публикувани в Официален вестник

This page is also available in

Поканите за участие в търгове на ЕИСК, публикувани в Официален вестник, са достъпни на тази страница, както и свързаните с тях документи за поръчките (линк към онлайн изданието на Официален вестник, електронния ежедневник за поръчки (TED) за стартирането на всяка една процедура и резултата от нея).

Процедурите, за които крайният срок за участие е изтекъл, са показани за информация.

Текущи процедури

Процедури, за които крайният срок за участие е изтекъл