Avalikud hanked

This page is also available in

Järgmistelt lehekülgedelt leiate olulist teavet komitee korraldatavate hankemenetluste kohta.

Samuti teavitatakse seal kavandatud madala ja keskmise maksumusega hankelepingutest ning lepingute allkirjastamisest raamlepingute alusel ja raamlepingute kasutamisest.

  • Euroopa Liidu Teatajas avaldatud hanketeated
  • Kavandatud madala ja keskmise maksumusega hankelepingud
  • Sõlmitud hankelepingute iga-aastane nimekiri

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures

Electronic invoices