Sejħiet għall-offerti ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali

This page is also available in

Is-sejħiet għall-offerti tal-KESE ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali huma disponibbli fuq din il-paġna, l-istess bħad-dokumenti tal-kuntratt relatati (link mal-Ġurnal Uffiċjali online, TED, għat-tnedija ta’ kull proċedura u għall-għoti tal-kuntratt relatat).

Il-proċeduri li għalihom l-iskadenzi tal-parteċipazzjoni jkunu għaddew huma viżibbli għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Proċeduri li jkunu għaddejjin

Proċeduri fejn l-iskadenza għall-parteċipazzjoni tkun għalqet