Sõlmitud hankelepingute iga-aastane nimekiri

This page is also available in

Iga aasta 30. juuniks avaldab komitee kaks eraldi nimekirja eelmisel aastal sõlmitud lepingutest:

  • esimene nimekiri on seotud komitee sõlmitud kehtivate raamlepingute kasutamisega;
  • teine on seotud madala ja keskmise maksumusega hankelepingutega (15 000–144 000 eurot).

Downloads

Liste annuelle 2022 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2022 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

List of orders / contracts 2022 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2022 Modif 172

Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU