Výzvy k podávání nabídek zveřejněné v Úředním věstníku

Výzvy k podávání nabídek EHSV zveřejněné v Úředním věstníku i související zadávací dokumentace jsou k dispozici na této stránce (odkaz na oficiální online věstník, TED, pro zahájení každého řízení a přidělení zakázky).

Řízení, u nichž uplynula lhůta pro podávání nabídek, jsou viditelné pro informaci.

Probíhající řízení (EN/FR)

  •  

Řízení, u nichž uplynula lhůta pro podávání nabídek (EN/FR)