Aanbestedingen bekendgemaakt in het Publicatieblad

De aanbestedingen van het EESC die bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad en daarmee verband houdende documenten zijn toegankelijk via deze pagina (link naar het officiële online Publicatieblad, TED, voor elke gestarte procedure en de gunning ervan).

Procedures waarvoor de deelnametermijn is verstreken, zijn zichtbaar ter informatie.

Lopende procedures (EN/FR)

  •  

Procedures waarvoor de deelnametermijn is verstreken (EN/FR)