Õigusriik ELis: negatiivsete suundumuste ümberpööramine kodanikuühiskonna abiga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte teemaline konverents tõi esile tõsised rikkumised ja negatiivsed suundumused neljas Euroopa õigusriigi mehhanismiga hõlmatud valdkonnas (õigusemõistmine, korruptsioon, meedia ning kontroll ja tasakaalustamine). Komitee rõhutas, et kodanikuühiskond annab endast kõik, et kaitsta seda ELi aluspõhimõtet.

Komitee ajutise töörühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimees Cristian Pîrvulescu rõhutas kodanikuühiskonna rolli: „Me ei pöördu kodanikuühiskonna esindajate poole ainuüksi põhimõtte pärast, vaid me kuulame, mida kodanikuühiskonnal on öelda, sest see annab märkimisväärse panuse nende põhiküsimuste käsitlemisse.“

Komitee asepresident Giulia Barbucci märkis: „ELi õiguslikust ja poliitilisest tegevusest üksi ei piisa. Peame samuti kaasama paremini kodanikuühiskonna osalejad, sest nemad on sild inimeste ja institutsioonide vahel.“

Küll aga on praegune tervishoiukriis ja ametiasutuste võetud meetmed selles valdkonnas esinevaid probleeme veelgi võimendanud. Komisjoni 2021. juulis avaldatud õigusriigi olukorda käsitlevas aruandes on tõstetud esile nii neid negatiivseid suundumusi kui ka soodsat arengut teatavates liikmesriikides. Sloveenia välisasjade riigisekretär Gašper Dovžan lisas, et õigusriigi põhimõtte järgimine ei peaks kunagi sõltuma ühestki dilemmast ega sattuma ühegi kriisi ohvriks.

Sellegipoolest tõdes Matthew Caruana Galizia, et pikk maa on veel minna ja palju vaja ära teha. Tema ema Daphne Caruana Galizia, Malta ajakirjanik, mõrvati korruptsiooni, rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse uurimise käigus. „Kahjuks on minu ema hea näide sellest, kuidas õigusriigi põhimõtte eiramine ja levinud korruptsioon nõuavad ohvreid.“

Osalejad olid üksmeelel, et õigusriigi põhimõte on ELi kui terviku toimimise, sealhulgas selle usaldusväärsuse, vastupidavuse ja vastastikuse usalduse jaoks hädavajalik.

Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste võrgustiku esindaja Debbie Kohner ütles kokkuvõtvalt, et kõik Euroopa õigusriigi mehhanismi neli sammast – kohtusüsteem, meediavabadus ja mitmekesisus, korruptsioonivastane raamistik ja muud kontrollid ja tasakaalustusvahendid – on omavahel seotud. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esindaja Nicole Romain rõhutas samuti, et kõik institutsionaalsed osalejad peaksid tegema suuremaid jõupingutusi, et anda inimestele põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte kohta teavet.

Euroopa föderalistide liidu esindaja Eszter Nagy rõhutas, et ELil on viimne aeg kasutada täielikult ära kõik tema käsutuses olevad vahendid, eelkõige peavad eelarvevahendid sõltuma õigusriigi põhimõtte järgimisest. (at)