Inversarea tendințelor negative cu privire la statul de drept în întreaga UE, prin intermediul societății civile

Conferința privind drepturile fundamentale și statul de drept organizată de Comitetul Economic și Social European a evidențiat încălcări grave și tendințe negative în cele patru domenii acoperite de mecanismul european privind statul de drept (justiție, corupție, mass-media și sistemul de control și echilibru). CESE a subliniat că societatea civilă este un actor dinamic în apărarea acestui principiu fundamental al UE.

Președintele Grupului privind drepturile fundamentale și statul de drept (DFSD) al CESE, Cristian Pîrvulescu, a subliniat rolul societății civile: „Nu ne adresăm reprezentanților societății civile de dragul «respectării principiilor», ci ascultăm societatea civilă, deoarece ea aduce o contribuție esențială la aceste chestiuni de o importanță crucială”.

Giulia Barbucci, vicepreședintă a CESE, a declarat că „răspunsurile juridice și politice ale UE nu sunt de ajuns, ca atare. Trebuie, în același timp, să implicăm mai mult actorii societății civile, deoarece ei reprezintă puntea dintre așteptările populației și instituții”.

Cu toate acestea, actuala criză sanitară și măsurile luate de autorități au amplificat provocările deja existente în acest domeniu. Raportul Comisiei din iulie 2021 privind statul de drept a evidențiat aceste tendințe negative, dar și unele evoluții pozitive în anumite state membre.
Gašper Dovžan, secretar de stat pentru afaceri externe în Slovenia, a adăugat că „respectarea statului de drept nu ar trebui niciodată să fie supusă unei dileme sau să devină victimă a unei crize.”

Mai sunt încă multe de făcut și un drum lung de parcurs”, a afirmat Matthew Caruana Galizia. Mama sa, Daphne Caruana Galizia, jurnalistă malteză, a fost ucisă în timp ce investiga cazuri de corupție, spălare a banilor și criminalitate organizată. „Din păcate, cazul mamei mele arată în mod clar că deficiențele statului de drept și corupția larg răspândită sunt infracțiuni care duc în mod inevitabil la victime.

Participanții au fost de acord că statul de drept este vital pentru funcționarea UE în ansamblu, inclusiv pentru credibilitatea și reziliența ei și pentru gradul de încredere reciprocă.

După cum a sintetizat Debbie Kohner de la Rețeaua europeană a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, toți cei patru piloni acoperiți de mecanismul european privind statul de drept – sistemul judiciar, libertatea și pluralismul mass-mediei, cadrele anticorupție și alte sisteme de control și echilibru – sunt interconectați.
Nicole Romain din cadrul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE a subliniat, de asemenea, că toți actorii instituționali ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a informa populația, în general, cu privire la drepturile fundamentale și la statul de drept.

Eszter Nagy, din partea Federaliștilor Europeni, a insistat asupra faptului că este timpul ca UE să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune, începând cu condiționalitatea bugetară legată de statul de drept. (at)