Oikeusvaltioperiaate EU:ssa: kielteisten kehityssuuntausten kääntäminen kansalaisyhteiskunnan avulla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean järjestämä konferenssi ”Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” toi esiin vakavia rikkomuksia ja kielteisiä kehityssuuntauksia eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin kattamilla neljällä alalla (oikeuslaitos, korruptio, tiedotusvälineet ja hallitusjärjestelmän osien keskinäinen valvonta). ETSK tähdensi, että kansalaisyhteiskunta puolustaa tätä EU:n perusperiaatetta aktiivisesti.

Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ETSK:n ryhmän puheenjohtaja Cristian Pîrvulescu korosti kansalaisyhteiskunnan merkitystä: ”Emme käänny kansalaisyhteiskunnan edustajien puoleen vain ’periaatteen vuoksi’, vaan kuuntelemme kansalaisyhteiskuntaa siksi, että sen panos on näissä keskeisissä kysymyksissä ratkaisevan tärkeä.”

ETSK:n varapuheenjohtaja Giulia Barbucci totesi, että ”EU:n oikeudelliset ja poliittiset toimet eivät yksistään riitä.Meidän on myös saatava kansalaisyhteiskunnan toimijat entistä paremmin mukaan, sillä he luovat sillan suuren yleisön odotusten ja EU:n toimielinten välille.”

Vallitseva terveyskriisi ja viranomaisten toteuttamat toimenpiteet ovat kuitenkin lisänneet oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä haasteita entisestään. Komission heinäkuussa 2021 julkaisemassa oikeusvaltioraportissa on tuotu nämä kielteiset suuntaukset esiin mutta korostettu myös tietyissä jäsenvaltioissa tapahtunutta myönteistä kehitystä.
Slovenian ulkoasioista vastaava valtiosihteerin Gašper Dovžanin mukaan ”oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ei pitäisi koskaan olla ongelma tai jäädä minkään kriisin jalkoihin.”

”Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka ja tehtävää on paljon”, kuten Matthew Caruana Galizia totesi. Hänen äitinsä, maltalainen toimittaja Daphne Caruana Galizia murhattiin tämän tutkiessa korruptiota, rahanpesua ja järjestäytynyttä rikollisuutta. ”Äitini tapaus on valitettavasti hyvä esimerkki siitä, että oikeusvaltioperiaatteen puutteellinen noudattaminen ja laajalle levinnyt korruptio ovat rikoksia, jotka vaativat omat uhrinsa.”

Konferenssin osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että oikeusvaltioperiaate on ratkaisevan tärkeä koko EU:n toiminnan ja myös sen uskottavuuden, kriisinsietokyvyn ja keskinäisen luottamuksen kannalta.

Kuten kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston edustaja Debbie Kohner kokoavasti totesi, kaikki eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin kattamat neljä alaa – oikeusjärjestelmä, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, korruptiontorjuntapuitteet ja muu keskinäinen valvonta – ovat sidoksissa toisiinsa.
Nicole Romain Euroopan unionin perusoikeusvirastosta korosti lisäksi, että kaikkien institutionaalisten toimijoiden olisi pyrittävä tiedottamaan suurelle yleisölle paremmin perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Euroopan federalistien edustaja Eszter Nagy tähdensi, että EU:n on nyt korkea aika hyödyntää kattavasti kaikkia käytettävissään olevia välineitä, ennen kaikkea oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyvää talousarviomäärärahojen ehdollisuutta. (at)