Koroonaviiruse kriis: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ELi ettevõtted peaksid vaatama läbi oma ärimudelid

Me peame muutma äri tegemise viisi Euroopas ja kogu maailmas ning vaatamata COVID-19 kriisile peaksid ELi pikaajalised kestliku majanduskasvu eesmärgid jääma meie tuleviku tugisammasteks. Philip von Brockdorffi koostatud ja täiskogu juuli istungjärgul vastu võetud arvamuses „Jätkusuutliku majanduskasvu edendamine kogu ELis“ rõhutab komitee, et kriis annab võimaluse ELi ettevõtete äritegevust ümber kujundada ja parandada. Koroonakriis ei tohi olla vabandus õõnestada Euroopa rohelises kokkuleppes, 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegias ja Euroopa sotsiaalõiguste sambas seatud eesmärke.

Täiskogu istungil toimunud arutelus ütles Philip von Brockdorff: „Koroonaviiruse põhjustatud majanduslikud probleemid nõuavad muutuste tegemist ELi ja kogu maailma ettevõtete tegutsemisviisis. Tarneahelad on osutunud haavatavaks ja neid tuleb kindlustada. ELi ettevõtjad peavad oma tarneahela strateegiad uuesti määratlema, keskendudes tarneahelate mitmekesistamisele ja ümberkorraldamisele eri sektorites. Samuti on vaja teatud sektoripõhist deglobaliseerumist, vähemalt olulisi kaupu tootvad ELi ettevõtted peaksid kaaluma oma tootmistehaste tagasi kolimist Euroopasse.“

Kestliku majanduskasvu tagamiseks järgnevatel aastatel on meil vaja kujundada Euroopa majandus ümber, pidades seejuures silmas keskkonnasäästlikkust, tootlikkuse kasvu, õiglust ja sotsiaalset progressi ning makromajanduslikku stabiilsust.

Euroopa Liidul peab olema märkimisväärsem roll maailmakaubanduses. See on väga oluline ELi ettevõtete ja nende ärivõimaluste seisukohast. Ülemaailmsel turul tegutsevatele üleilmsetele ettevõtetele on olulised võrdsed tingimused paljudes valdkondades, nagu rahvusvahelised tööstandardid, aus konkurents ja kliimamuutustega seotud eesmärkide täitmine. (mp)